Rychlost proudění

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Střední rychlost proudění je podíl objemového průtoku uvažovanou plochou průřezu.

v = Q/A

v - střední rychlost proudění
Q - objemový průtok
A - průtoková plocha

Pro kruhový průřez výsledkem s

A = p / 4 · D 2

v = 4 Q / (p D 2 )

D - průměr protékané kruhové plochy (vnitřní průměr trubky)

Obvykle se c nebo v používají jako symboly pro střední rychlost proudění. V se často používá pro místní rychlost, zatímco c se používá jako symbol pro střední rychlost. DIN 24260 stanoví symbol v pro střední rychlost.

Střední průtok je důležitým parametrem při výběru optimálního průměru potrubí pro nové potrubí.

Další články k tématu