Zaměřeno na

Prodejní platforma impeller.net dostupná v pěti dalších jazycích

Prodejní platforma impeller.net dostupná v pěti dalších jazycích

Mezinárodní prodejní platforma pro odstředivá čerpadla – impeller.net – byla rozšířena o dalších pět jazyků a je nyní k dispozici v ruštině, polštině, češtině, řečtině a turečtině. Rozšíření zvyšuje uživatelskou přívětivost zejména nástroje pro výběr čerpadel a rozhodujícím způsobem přispívá k mezinárodní orientaci internetového portálu.

Číst dál

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY - Různé

EurEau: Oceňování našich vodohospodářských služeb

10.11.2021 -

COP26 zaměřuje pozornost na změnu klimatu. Voda je sice páteří naší ekonomiky a společnosti, ale je také silně ovlivněna měnícími se povětrnostními podmínkami. Politici a naše společnost jako celek musí lépe porozumět hodnotě vodohospodářských služeb, aby vodohospodáři mohli převzít odpovědnost za zajištění dostatečného množství nezávadné pitné vody a řádně vyčištěné odpadní vody pro budoucí generace.

Číst dál

Dávkování vysoce viskózního materiálu pro mikroenkapsulaci

01.11.2021 -

Mikroenkapsulace nabývá na významu ve farmaceutickém, kosmetickém, potravinářském a zemědělském průmyslu. Vznikají nové lékové formy, zvyšuje se účinnost a snášenlivost účinných látek a roste rozsah aplikací schválených látek. Přesná dávkovací technika v maloobjemovém rozsahu je nezbytným předpokladem pro výrobu a zpracování API. Vhodným technickým řešením jsou dávkovací čerpadla HNP Mikrosysteme.

Číst dál

Xylem vyzývá vodní sektor, aby se připojil k závazku „Race to Zero“ v oblasti emisí

26.10.2021 -

Globální společnost zabývající se vodními technologiemi, Xylem, vyzvala vedoucí představitele a organizace z vodního sektoru, aby se připojily ke globálnímu úsilí o udržitelnost s cílem snížit emise skleníkových plynů související s vodními systémy a vodním hospodářstvím. Toto povzbuzení přichází po oznámení z minulého měsíce, že Xylem formalizoval svůj závazek dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku v celém svém hodnotovém řetězci do roku 2050*.

Číst dál