Průměr trubky

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Výběr optimálního průměru potrubí závisí na různých parametrech.

Je třeba poznamenat, že vnitřní průměr trubky se může značně lišit od jmenovitého průměru v závislosti na materiálu a normě.

U čerpacích médií s pevnými látkami je často vyžadován minimální průměr, aby se zabránilo ucpání nebo zablokování potrubí. Například pro odpadní vody obsahující fekálie je vyžadován minimální průměr DN 80 v souladu s normou EN 12056 nebo směrnicemi DWA, pokud není použito čerpadlo s drtícím zařízením.

Dalším důležitým parametrem je střední rychlost proudění . Přitom je třeba uvést do souladu protichůdné požadavky:

 • V případě médií zatížených pevnými látkami je vyžadován minimální průtok, aby se zabránilo usazeninám. V technologii odpadních vod je k tomu zapotřebí 0,7 m / s.
 • Malý průměr potrubí vede k vysokým rychlostem proudění a tím k vysokým tlakovým ztrátám. To zvyšuje provozní náklady systému. Kromě toho je při vysokých rychlostech proudění větší riziko nárazů klapek a tlakových rázů.
 • Vysoké rychlosti proudění mohou také vést ke znečištění hlukem. To je zvláště důležité pro instalace uvnitř budov.
 • Naproti tomu velký průměr potrubí má za následek vyšší investiční náklady v důsledku vyšších požadavků na materiál.

Pro mnoho oblastí použití existují předpisy nebo doporučení pro dimenzování potrubí v národních nebo mezinárodních normách.

Následující hodnoty mohou poskytnout počáteční referenční bod pro dimenzování potrubí pro některé aplikace:

 • Odpadní voda / odpadní voda - 0,7 ... 2,3 m/s
  • Instalace v budově - 0,7… 1,2 m/s
 • Zavlažování – 0,5 ... 1,5 m/s
 • Zahřívání - 0,3 ... 1,5 m / s
  • Doporučeno – 0,5 ... 0,8 m/s
 • Hlavní vodovodní potrubí - 1…2 m/s
 • Vodovodní potrubí – až 3 m/s
 • Pitná voda / užitková voda
  • Tlakové vedení - 1…2 m/s
  • Sací potrubí – 0,5… 1 m/s

Další články k tématu