Čerpané médium v technologii odpadních vod

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
V oblasti technologie odpadních vod a odpadních vod lze zásadně rozlišovat mezi odpadní vodou bez fekálií (šedá voda) a odpadní vodou obsahující fekálie (černá voda).

Při dimenzování musí být zajištěno, že pro čerpání splašků obsahujících fekálie ze šachet, které jsou napojeny na veřejnou kanalizační síť, musí být použity nevýbušné jednotky.

Viz také například UVV 54.
§2 Kanalizační síť, její přístupové body, studny, šachty a dešťové vpusti, jakož i sběrná místa a ventilační kohouty v síti tlakového potrubí jsou považovány za potenciálně výbušné jako celek...
nebo směrnice pro ochranu proti výbuchu (Ex-RL) obchodního sdružení (GUV 19.8) Vydání 06.96, sbírka příkladů, sériové číslo 7.3.1.1.

Existují však další předpisy, které je třeba vzít v úvahu. Více informací o vašem konkrétním případu získáte na živnostenském sdružení, živnostenském dozoru, TÜV nebo stavebním úřadu.

Další články k tématu