Celková statická hlava

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Statická výška znamená tu část křivky H-Q systému, která nesouvisí s průtokem.
Celková statická hlava

V zásadě se skládá ze dvou částí:

  1. Rozdíl tlaků mezi výtlačnou stranou a nádrží na sací straně. U otevřených nádrží a uzavřených cirkulačních systémů je nulová.
  2. Výškový rozdíl mezi hladinami kapalin na výtlačné a sací straně nádrží, respektive na vstupu a výstupu systému. U uzavřených oběhových systémů je nulová.

To znamená, že u oběhových systémů je statická výška vždy nulová,

pin, pout = tlaky na sání resp.
ρ = hustota kapaliny
g = gravitace (9,81 m/s2)
Hgeo = statický výškový rozdíl mezi hladinou kapaliny na sání a na výtlaku

 

Další články k tématu