Excentrické šroubové čerpadlo

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Excentrická šroubová čerpadla patří do skupiny rotačních objemových čerpadel.

Jednoramenný šnekový dopravník se otáčí ve dvouramenném šnekovém pouzdře z elastického plastu.

Excentricky se otáčející šnekový dopravník dopravuje čerpané médium ve volné dráze šneku skříně ze strany sání konstantním průtokem na stranu tlakovou.

Excentrická šroubová čerpadla se používají zejména pro dopravu velmi vysoce viskózních kapalin, kašovitých, kalových nebo pastovitých médií. Stejně jako šroubová čerpadla jsou vhodná pro nejvyšší viskozity, kde není možné použití odstředivých čerpadel.

Další články k tématu