Sektor čerpadel nabízí svůj postoj k omezení materiálů PFAS

01.06.2023
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Europump, Asociace evropských výrobců čerpadel, je již mnoho let v popředí agendy zdraví a bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti, radí a lobbuje vlády, když se snaží aktualizovat a zlepšit legislativní prostředí pro průmysl.
Sektor čerpadel nabízí svůj postoj k omezení materiálů PFAS

Wayne Rose, sekretariát marketingové komise Europump a nově jmenovaný generální ředitel BPMA. (Zdroj obrázku: BPMA)

Zde Wayne Rose, sekretariát marketingové komise Europump a nově jmenovaný generální ředitel BPMA, nabízí vhled do pozice odvětví čerpadel ve vztahu k omezením používání per- a polyfluoralkylových látek.

Obecně se uznává, že čerpadla a jejich související zařízení jsou nezbytná pro mnoho aplikací ovlivňujících každodenní život. Čerpadla a čerpací systémy hrají zásadní roli od ústředního vytápění a zásobování vodou v našich domovech, čištění odpadních vod a odpadních vod v našich městech až po těžbu a zpracování surovin až po výrobu hotových výrobků. Průmyslové aplikace mohou sahat od úpravy vody, zpracování potravin, chemikálií, ropy a plynárenství, hornictví, papírny, hašení požárů, bagrování, odvoz odpadu a mnoho dalších. Budoucí aplikace spojené s velmi důležitým zeleným přechodem by zahrnovaly přepravu a skladování vodíku, geotermálních a dalších zelených plynů.

Díky své bezkonkurenční tepelné a chemické odolnosti, jedinečným tribologickým vlastnostem a jakékoli kombinaci těchto charakteristik se materiály obsahující PFAS (per- a polyfluoralkylová látka) používají prakticky ve všech těchto aplikacích, jako jsou těsnění, ložiska, pláště kabelů, povlaky, čerpadla. vložky a membrány. Avšak vzhledem k tomu, že materiály PFAS jsou až stokrát dražší než kterýkoli z přírodních nebo syntetických elastomerů, používají se pouze v případech, kdy není k dispozici absolutně žádná alternativa; a v současnosti žádný alternativní materiál nezaručuje stejnou úroveň výkonu, bezpečnosti a/nebo životnosti.

Jakékoli nahrazení jinými méně vhodnými materiály by proto vedlo k rychlým poruchám a netěsnostem, které by mohly vést k uvolňování agresivních médií, škodlivých plynů nebo páry, což by následně mohlo způsobit vážné zranění jak lidem, tak životnímu prostředí.

Kromě toho problém, kterému čelí nedostatek alternativ bez PFAS pro základní použití, se neomezuje na aplikace čerpadel a vztahuje se stejně na další klíčové součásti zařízení, jako jsou ventily a kompresory v navazujících průmyslových odvětvích, jako je farmacie, chemikálie, petrochemie a letecký průmysl. Navíc některé elektronické součástky, které jsou kritické pro bezpečný a efektivní provoz těchto aplikací, také vyžadují použití materiálů na bázi PFAS.

Přestože tedy společnost Europump, zastupující evropské výrobce čerpadel, plně podporuje jakékoli nařízení, jehož cílem je zabránit látkám PFAS vstupovat do životního prostředí, je třeba konstatovat, že v určitých aplikacích čerpadel (a dalších souvisejících produktů) zůstává používání PFAS z důvodu bezpečnosti nezbytné, efektivita a funkčnost. A vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici žádné vhodné náhrady pro tyto specifické aplikace, mělo by být používání materiálů PFAS nadále možné, aby bylo možné zabránit znečištění životního prostředí jinými akutně nebezpečnými látkami a zabránit jakémukoli poškození člověka.

Další články k tématu