Výkon hřídele

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Výkon hřídele (také výkon spojky) je mechanická síla přenášená z motoru na čerpadlo.

Potřebný hřídelový výkon čerpadla je udán jako charakteristická křivka v závislosti na průtoku. Charakteristika se mění, když se rychlost čerpadla mění v souladu se zákony afinity.

Hřídelový výkon čerpadla je přímo úměrný hustotě čerpaného média. V případě vysoce viskózních médií závisí výkon hřídele také na viskozitě.

V závislosti na aplikaci a velikosti čerpadla je pohon navržen tak, aby výkon motoru byl buď větší nebo stejný

  • výkon hřídele v pracovním bodě nebo
  • maximální výkon charakteristiky,

každý plus bezpečnostní příplatek ve výši minimálně 5 %.

Požadovaná bezpečnostní rezerva závisí na požadovaném výkonu motoru. Zatímco u větších motorů se bezpečnostní příplatek snižuje až na 5 %, u menších výkonů se uplatňují přirážky přes 20 %. Kromě toho musí být jmenovitý výkon motoru u standardních motorů přepočítán na okolní podmínky.

P 2 se používá jako symbol pro výkon hřídele.

Další články k tématu