Sací výška pro odstředivá čerpadla, která nejsou samonasávací

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Při manipulaci s vodou o teplotě nižší než 100 °C, tj. v potrubí studené nebo studené vody, se dostupný vstupní tlak H erf u sacího otvoru čerpadla stane záporným.

To znamená, že místní tlak vzduchu p b je vyšší než součet kladné čisté sací výšky HH a tlaku par p v; vstupní tlak tedy již není potřeba. Tato korelace je založena na drastickém snížení tlaku par studené vody. V praxi to znamená:

Čerpadla, která pracují se záporným minimálním vstupním tlakem H erf , jsou schopna generovat sací zdvih (nikoli samonasávací).

Sací výkon je přibližně roven úrovni záporného minimálního vstupního tlaku mínus 1m bezpečnostní faktor.

Vzhledem k tomu, že čerpadla, která se obvykle používají ve spojení s technickými zařízeními budov, nemají žádné samonasávací vlastnosti, musí být pro provoz sacího zdvihu splněny následující podmínky:

  • Odvětrání potrubí na sací straně včetně čerpadla před uvedením do provozu.
  • Zamezení vnikání vzduchu během provozu čerpadla (ventilace vede k selhání sací schopnosti).
  • Zabránění odvodnění sacích trubek na stojanu čerpadla poskytnutím a instalací patního ventilu. (Nebezpečí úniku částicemi nečistot)

Závislost na zpětných ventilech v tlakovém potrubí není dostatečná, protože vzduch může být unášen přes hřídelovou ucpávku (mechanická ucpávka nebo ucpávka) na stojanu čerpadla.

Vzhledem ke svým konstrukčním vlastnostem je sací výkon čerpadel, která nejsou samonasávací, obecně omezen na rozsah max. 2 až 4 m. Vyšší sací výšky (max. 8 až 9 m) a samonasávací provoz vyžadují použití speciálních čerpadel.

Další články k tématu

Výběr čerpadla

Odstředivá čerpadla je třeba volit tak, aby specifikovaný návrhový bod systému ležel na charakteristické křivce maximálních otáček motoru v bodě nejlepší účinnosti (konstrukční bod) nebo co nejblíže k němu.

Číst dál

Zamezení kavitaci

Pokud vstupní tlak dostupný v systému, známý také jako statický tlak, klesne pod vstupní výšku potřebnou pro čerpadlo, musí být pomocí vhodných opatření zajištěna alespoň rovnováha.

Číst dál