NPSH – hodnota instalace

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Hodnota NPSH systému je definována jako:
NPSH – hodnota instalace

NPSH dostupné = hodnota NPSH systému
p e = tlak ve vstupním průřezu systému
p b = tlak vzduchu
p D = tlak par čerpaného média před vstupním průřezem čerpadla
ρ = hustota čerpaného média před vstupním průřezem čerpadla
g = místní gravitační zrychlení
z e = geodetický výškový rozdíl mezi vtokovým průřezem systému a referenční úrovní; záporné znaménko platí, pokud je referenční hladina nad hladinou kapaliny
H v = velikost ztráty vyplývající z tlakové ztráty v systému na straně sání

Referenčním bodem pro hodnotu NPSH je střed oběžného kola, tj. průsečík osy hřídele čerpadla s rovinou k ní kolmou přes vnější body náběžné hrany lopatky.

Pracovním bodem odstředivého čerpadla může být pouze nepřetržitý pracovní bod, pokud pro tento bod platí následující:

NPSH rostlina & gt; NPSH čerpadlo + bezpečnostní příplatek

Další články k tématu

Výběr čerpadla

Odstředivá čerpadla je třeba volit tak, aby specifikovaný návrhový bod systému ležel na charakteristické křivce maximálních otáček motoru v bodě nejlepší účinnosti (konstrukční bod) nebo co nejblíže k němu.

Číst dál

Zamezení kavitaci

Pokud vstupní tlak dostupný v systému, známý také jako statický tlak, klesne pod vstupní výšku potřebnou pro čerpadlo, musí být pomocí vhodných opatření zajištěna alespoň rovnováha.

Číst dál