Minimální vstupní tlak

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Minimální statický vstupní tlak u sacího otvoru čerpadla.

Pro bezporuchový provoz vyžadují čerpadla statický minimální tlak na vstupní straně, který je také obecně označován jako statická minimální výška vstupního tlaku.

Při průtoku čerpadlem se tento tlak na sací straně snižuje v důsledku změny rychlosti čerpaného média v sacím tělese a v oběžném kole čerpadla. Kritickým bodem je vstup oběžného kola. Pokud je tlaková ztráta tak vysoká, že klesne pod tlak par kapaliny, tvoří se páry bubliny.

Další průtok oběžným kolem vede k nárůstu hydraulického tlaku v oběžném kole. V oblasti vyššího tlaku se bublinky páry hroutí jako imploze, což má za následek destrukci materiálu v těchto místech. Tento proces, známý jako kavitace, lze akusticky rozpoznat podle praskavých zvuků, které se zesilují se zvyšující se kavitací.

Rychlost dodávky je také narušena, protože čerpadlo nyní dodává směs vody a plynu. Proto je nutné udržovat minimální statický vstupní tlak u sacího otvoru čerpadla, aby se zabránilo kavitaci.

Velikost tohoto požadovaného tlaku závisí na:

  • teplota čerpaného média
  • Požadovaný statický minimální vstupní tlak podle provozního bodu čerpadla.

Požadovaná čistá kladná sací výška (vyžaduje se HH nebo NPSH) se vztahuje konkrétně k čerpadlu a je obvykle uvedena výrobci čerpadel jako křivka NPSH ve výkonovém diagramu čerpadla.

Obecně existuje silná korelace s rychlostí čerpadla. Pro konstantní typy čerpadel platí následující:

  • Vysoká rychlost - & gt; Vysoké požadavky na NPSH
  • Nízká rychlost - & gt; Požadováno nízké NPSH

Doporučuje se zvýšit tyto hodnoty o bezpečnostní rezervu 0,5 m (1,6 ft), aby se kompenzovaly možné odchylky ve výpočtu pracovního bodu při výběru čerpadla. Obecné normy umožňují minimální stupeň kavitace pro konkrétní požadavek NPSH:

  • snižuje dopravní výšku v provozním bodě o 3 % nebo méně
  • nevede k výraznému zhoršení, snížení výkonu nebo zkrácení životnosti

Takové přijatelné hodnoty kavitace však mohou vést k nepřípustnému hluku.

Aby byl zajištěn optimální výkon, je běžnou praxí vypočítat dostupný výpočet NPSH s bezpečnostní rezervou přibližně +1 až +5 m (+3 až +15 stop), v závislosti na rychlosti a provozním bodu čerpadla.

Další články k tématu

Výběr čerpadla

Odstředivá čerpadla je třeba volit tak, aby specifikovaný návrhový bod systému ležel na charakteristické křivce maximálních otáček motoru v bodě nejlepší účinnosti (konstrukční bod) nebo co nejblíže k němu.

Číst dál