Sací provoz s odstředivými čerpadly s normálním plněním

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Při teplotě vody pod 100 °C, např. Například při čerpání studené nebo chladicí vody nabývá minimální vstupní výška H erf požadovaná pro čerpadlo zápornou hodnotu.

To znamená, že místní tlak vzduchu pb je vyšší než součin výšky udržovacího tlaku HH a tlaku páry a činí vstupní tlak při těchto teplotách nadbytečným. Příčinou tohoto spojení je drastický pokles tlaku páry, když je voda studená. V praxi to znamená:

Čerpadla se zápornou minimální vstupní výškou H erf jsou schopna pracovat v sacím režimu (nikoli samonasávací).

Velikost čerpací rychlosti odpovídá zhruba hodnotě záporné minimální vstupní výšky mínus 1 m bezpečnostní plochy.

Vzhledem k tomu, že čerpadla obvykle používaná v technologii budov se běžně sama nenasávají, musí být pro zajištění sacího provozu splněny následující podmínky:

  • Naplnění a odvzdušnění potrubí na sací straně včetně čerpadla před uvedením do provozu.
  • Zamezení nasávání vzduchu během provozu čerpadla (v případě vniknutí vzduchu dojde ke kolapsu sací funkce).
  • Zabránění chodu sacího potrubí naprázdno, když je čerpadlo v klidu, pomocí nožního ventilu (riziko úniku v případě znečištění).

Zpětné ventily v tlakovém potrubí nestačí, protože vzduch může být nasáván přes hřídelovou ucpávku (mechanická ucpávka nebo ucpávka), když je čerpadlo v klidu.

Obecně platí, že sací výkon čerpadel s běžným sáním je z důvodu konstrukce omezen na maximální dosah 2 až 4 m. Pro vyšší sací výšky max. 8 až 9 ma pro samonasávání se používají speciální čerpadla.

Další články k tématu