Kritéria kótování

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Dimenzování čerpadel a tlakových potrubí je nutné postupovat krok za krokem.

Čtyři nejdůležitější kritéria jsou:
JAKÉ médium? - & gt; Čerpané médium
JAKÉ množství? - & gt; Rychlost dodání
KDE, jak daleko, jak vysoko? - & gt; Dopravníková linka
ČÍM by se mělo pumpovat? - & gt; Dopravní jednotka

Pokud jsou známy dopravní výkon a dopravní vzdálenost, lze dopravní výšku vypočítat pomocí výpočtu tlakové ztráty. Dopravní množství a dopravní výška společně tvoří cílový pracovní bod pro konstrukci čerpadla.

Další články k tématu