Výběr čerpadla

Strojově přeložený článek
  Přepnout na anglickou verzi
Odstředivá čerpadla je třeba volit tak, aby specifikovaný návrhový bod systému ležel na charakteristické křivce maximálních otáček motoru v bodě nejlepší účinnosti (konstrukční bod) nebo co nejblíže k němu.
Výběr čerpadla

Leží-li stanovený pracovní bod topného systému mezi dvěma charakteristikami čerpadla, doporučuje se zvolit tu menší. S tím související snížení průtoku nemá významný vliv na efektivní topný výkon v otopné soustavě. Na druhou stranu existují výhody, jako je snížení hlučnosti, nižší pořizovací náklady a zlepšená ekonomická efektivita. V topné technice je běžné poddimenzování výpočtového objemového průtoku do cca 10 %.

Aby nedocházelo ke kavitaci (tvorbě páry uvnitř čerpadla), musí být v sacím hrdle čerpadla vždy dostatečný přetlak (výška na vstupu) v porovnání s tlakem páry dopravního média. U mokroběžných čerpadel je jako míra požadovaného přetlaku uvedena minimální sací výška. Informace NPSH se obecně používají pro motory běžící nasucho.

Další články k tématu