Sistem karakteristiği

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Sistem karakteristik eğrisi (ayrıca sistem karakteristik eğrisi), sistem için gerekli basma yüksekliğinin H A debisi Q'ya bağımlılığını tanımlar.
Sistem karakteristiği

Sistem karakteristiği, bir statik ve bir dinamik kısımdan oluşur.

H A = H A, 0 + H v (Q)

Esas olarak, emme ve basınç tanklarındaki sıvı seviyeleri arasındaki statik yükseklik farkı H Geo ve tüm sıvı akış sistemi boyunca sürtünme kayıpları H v ile karakterize edilir.

Statik bileşen H A, 0 akış hızından (ve dolayısıyla akış hızından) bağımsızdır. Jeodezik yükseklik farkını ve ayrıca ele alınan sistemin emme ve basınçlı kap veya giriş ve çıkış noktası arasındaki basınç farkını içerir. Kapalı devrelerde (örn. ısıtma sirkülasyonu) statik yükseklik her zaman sıfırdır.

Karakteristiğin dinamik kısmı, akış hızına bağlı olan boru kayıplarını tanımlar. Sistem bileşenlerinin sabit kayıp katsayılarına sahip NEWTON akışkanlarının türbülanslı akışı durumunda, karakteristik eğri ikinci dereceden bir parabol ile sonuçlanır. Statik yükseklik ve hedef çalışma noktası biliniyorsa, sistem özellikleri yeterli doğrulukla görüntülenebilir.

Bu konudaki diğer yazılar

Pompa seçimi

Santrifüj pompalar, sistemin belirtilen tasarım noktası, en iyi verim noktasında (tasarım noktası) veya buna mümkün olduğunca yakın maksimum motor hızının karakteristik eğrisinde yer alacak şekilde seçilmelidir.

Daha fazlasını oku