Pompanın tasarım noktası

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Santrifüj pompanın tasarım noktası, pompanın maksimum verimliliğe sahip olduğu çalışma noktasıdır.

İlgili çalışma hızında akış hızı ve basma yüksekliği ile belirlenir. Yüksek viskoziteli ortam pompalanırken, pompa özellikleri ve dolayısıyla su ile kaydedilen karakteristik eğriye kıyasla tasarım noktası kayması.

Bu konudaki diğer yazılar