NPSH

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
NPSH değeri (Net Pozitif Emme Yüksekliği), pompanın giriş kesitindeki net enerji seviyesini tanımlar.

Mutlak enerji seviyesinden buharlaşma basıncı seviyesinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Buharlaşma basıncı seviyesi, pompanın giriş kesitinde hakim olan sıcaklığa karşılık gelen buharlaşma basıncı ile hesaplanacaktır.

Mevcut NPSH değerinin, sistem tarafından belirli bir akış hızı ve iletilecek ilgili sıvı için verilen NPSH olduğu anlaşılır. (sistemin NPSH değeri)

Gerekli NPSH, belirli bir kavitasyon kriterinin karşılandığı NPSH'nin en küçük değeridir (örn.

Bu konudaki diğer yazılar

Pompa seçimi

Santrifüj pompalar, sistemin belirtilen tasarım noktası, en iyi verim noktasında (tasarım noktası) veya buna mümkün olduğunca yakın maksimum motor hızının karakteristik eğrisinde yer alacak şekilde seçilmelidir.

Daha fazlasını oku