yoğunluk

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Yoğunluk, sıcaklığa bağlı olan önemli bir akışkan özelliğidir. Pompalanan ortamın yoğunluğu, pompanın güç gereksinimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Bir santrifüj pompanın mekanik güç gereksinimi (şaft gücü), pompalanan ortamın yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
P 2 ~ ρ

P 2 = şaft gücü
ρ = pompalanan ortamın yoğunluğu

Buna karşılık, H (Q) pompasının gaz kelebeği eğrisi ve η (Q) verimliliği yoğunluktan bağımsızdır.

Bu ilişkiler, pompa seçim yazılımı tarafından otomatik olarak dikkate alınır.

Bu konudaki diğer yazılar