Akış hızı

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Ortalama akış hızı, söz konusu kesit alanı boyunca hacim akışının bölümüdür.

v = S / A

v - ortalama akış hızı
Q - hacim akışı
A - akış alanı

Dairesel bir enine kesit sonuçları için

A = p / 4 · D 2

v = 4 Q / (p D 2 )

D - içinden akan dairesel alanın çapı (iç boru çapı)

Genellikle c veya v, ortalama akış hızı için semboller olarak kullanılır. Genellikle v yerel hız için, c ise ortalama hız için bir sembol olarak kullanılır. DIN 24260, orta hız için v sembolünü sağlar.

Ortalama akış hızı, yeni bir boru için en uygun boru çapını seçerken önemli bir parametredir.

Bu konudaki diğer yazılar