NPSH gerekli

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Pompanın NPSH değeridir.
NPSH gerekli

Gerekli NPSH, belirli bir kavitasyon kriterinin karşılandığı NPSH'nin en küçük değeridir (örn.

Hacimsel akışa Q bağlı olarak, NPSH erf , santrifüj pompanın bir özelliğidir ve birçok tip için pompa karakteristik eğrisi NPSH (Q) olarak belirtilir. Düşük hacimli akışta NPSH değeri hemen hemen sabittir, yüksek hacimli akışlarda ise dik bir şekilde artar.

Pompanın NPSH değeri, hız ve çark çapı ile değişir.

Bazı pompa tipleri için NPSH değeri isteğe bağlı olarak ek bir yapı ile düşürülebilir. Bunun tipik bir örneği, birkaç kanatlı bir eksenel çarkın, doğrudan santrifüj pompanın gerçek çarkının önüne yerleştirildiği indükleyicidir.

Bu konudaki diğer yazılar

Buhar basıncı

Buhar basıncı (aynı zamanda doyma basıncı olarak da adlandırılır), bir maddenin buharının sıvı veya katı fazı ile dengede üstlendiği mutlak basınçtır ve santrifüj pompa teknolojisinde sadece gaz ve sıvı faz arasındaki geçiş önemlidir.

Daha fazlasını oku