jeodezik yükseklik

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Jeodezik yükseklik Hgeo, emme tarafının yüksekliği ile basınç tarafı sıvı seviyesi arasındaki farktan kaynaklanan basma yüksekliğinin oranıdır.

Kapalı sistemlerde (örneğin ısıtma veya soğutma devreleri) jeodezik yükseklik sıfırdır.

Bu konudaki diğer yazılar