Çok kademeli santrifüj pompalar

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Çok kademeli santrifüj pompalarda, birkaç çarkın seri bağlantısı, pompanın basma yüksekliğini artırır.

Böylece akış, önceki çarkın çıkışından bir sonraki çarkın girişine yönlendirilir. Tasarım açısından, yüksek basınçlı santrifüj pompa genellikle bir bölüm pompası olarak tasarlanır.

Aynı konstrüksiyonda basma basıncı (teslimat yüksekliği), aynı basma hızına sahip çarkların sayısı ile orantılı olarak artar. Giriş ve çıkıştaki akış sapmasından kaynaklanan ek kayıplar ihmal edilirse, hidrolik verim kademe sayısından bağımsızdır. Bu, çok kademeli santrifüj pompaların özelliklerinin aşağıdaki gibi iyi bir yaklaşıma dönüştürülebileceği anlamına gelir:

H n (Q) = n / m H m (Q)
P 2, n (Q) = n / m P 2, m ( Q)
η hidr, n (Q) = η hidr, m (Q)
NPSH n (Q) = NPSH m (Q)

n, m - çark sayısı
Q - akış hızı
H - teslimat kafası
P2 - şaft gücü
η - verimlilik

Bu konudaki diğer yazılar