Santrifüj pompanın çalışma noktası

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Çalışma noktası (ayrıca çalışma noktası), DIN 24260 Bölüm 1'de "H (Q) pompasının basma yüksekliği özelliği ile HA (Q) sisteminin basma yüksekliği özelliği arasındaki kesişme olarak açıklanmıştır.
Santrifüj pompanın çalışma noktası

Pompanın basma yüksekliği özelliğine ait n hızıyla sabit işletimde ayarlanan basma akışı Q ve basma yüksekliği H değerlerini belirtir.

İstenen çalışma noktası, boru hattı hesaplamalarına göre bir pompanın arandığı sistem karakteristik eğrisi üzerindeki nokta olarak anlaşılmalıdır. Seçimin amacı (maksimum verimlilik gibi diğer kriterlere ek olarak) istenen çalışma noktası ile (gerçek) çalışma noktası arasındaki sapmayı en aza indirmektir.

Sistemin çalışma noktası her zaman pompa ile mevcut sistem karakteristiğinin kesişme noktasındadır. Sabit hızda, daha küçük bir hacim akışına artan boru direnci ile gaz kelebeği eğrisi üzerinde hareket eder. Çalışma noktası optimum verime yakın olmalıdır.

Bu konudaki diğer yazılar