Ölçülendirme kriterleri

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Pompaların ve basınç hatlarının boyutlandırılması adım adım gerçekleştirilmelidir.

En önemli dört kriter şunlardır:
NE tür bir ortam? -> pompalanan ortam
NE KADAR miktar? -> Teslimat oranı
NEREDE, ne kadar uzakta, ne kadar yüksek? -> Konveyör hattı
NE ile pompalanmalıdır? -> konveyör ünitesi

Sevk hızı ve sevk mesafesi biliniyorsa, basma yüksekliği basınç kaybı hesaplaması kullanılarak hesaplanabilir. Basma hızı ve basma yüksekliği birlikte pompa tasarımı için hedef çalışma noktasını oluşturur.

Bu konudaki diğer yazılar