Atık su deşarjı Qww

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Beklenen atık su tahliyesi boyutlandırma için belirleyicidir.

DIN EN 12056-2'ye göre atık su deşarjı Q ww , bağlantı değerlerinin (DU) toplamından, eşzamanlılık dikkate alınarak belirlenir, burada K, deşarj endeksi için kılavuz değerdir . Bina tipine bağlıdır ve drenaj nesnelerinin kullanım sıklığından kaynaklanmaktadır.

Q ww - atık su tahliyesi
K - deşarj indeksi
DU - bağlı yük
Q tot - toplam atık su akışı
Q s - sürekli deşarj (eşzamanlılık için azalma olmadan)

DU toplamından, atık su deşarjı Q ww , karşılık gelen deşarj indeksi K dikkate alınarak yukarıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir. Belirlenen atık su deşarjı Q ww , tek bir drenaj nesnesinin en büyük bağlantı değerinden küçükse, ikincisi belirleyicidir (sınır değer).

Bu konudaki diğer yazılar