Kavitasyon

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Kavitasyon sırasında (boşlukların oluşumu), bir sıvıda aniden yerel buhar kabarcıkları oluşur.

Bunlar, sıvıdaki statik basınç, ilgili sıcaklıkla ilişkili buhar basıncının altına düştüğünde ortaya çıkar. Statik basınç daha sonra akış yönünde görülen buhar basıncının üzerine çıkarsa, buhar kabarcıkları aniden yoğunlaşır.

Kavitasyon erken malzeme aşınmasına ve gürültüye neden olabilir. Bu nedenle kavitasyondan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Bu konudaki diğer yazılar

Pompa seçimi

Santrifüj pompalar, sistemin belirtilen tasarım noktası, en iyi verim noktasında (tasarım noktası) veya buna mümkün olduğunca yakın maksimum motor hızının karakteristik eğrisinde yer alacak şekilde seçilmelidir.

Daha fazlasını oku