Pozitif deşarj pompası

Otomatik olarak tercüme edilen yazı
  İngilizce versiyonuna geç
Pozitif deplasmanlı pompa ile taşınan malzeme, çalışma alanının hacminin periyodik olarak yer değiştirmesi yoluyla taşınır.

Deplasman gövdesinin hareket tipine göre salınımlı ve döner deplasmanlı pompalar arasında bir ayrım yapılır.

Salınımlı pozitif deplasmanlı pompalar şunları içerir:

  • Pistonlu pompa
  • Diyaframlı pompa

Dönen deplasmanlı pompalar arasında aşağıdaki tasarımlar sayılabilir:

  • Vidalı pompa
  • Eksantrik vidalı pompa
  • Döner loblu pompa
  • Dişli pompa
  • Vidalı pompa
  • Peristaltik pompa

Santrifüj pompanın aksine, pozitif deplasmanlı pompa genellikle pompalanan ortamın viskozitesi çok yüksek olduğunda veya ölçüm işlemleri için kullanılır.

Bu konudaki diğer yazılar

Piston pompası

Pistonlu pompalar (salınımlı pompalar olarak da bilinir), pozitif deplasmanlı pompalar içinde, pompa odasının hacminin, iç kısmın (piston) eksenel bir hareketi ile periyodik olarak değiştirildiği bir gruptur.

Daha fazlasını oku