hustota

Potřeba mechanického výkonu odstředivého čerpadla (výkon hřídele) je přímo úměrná hustotě čerpaného média. P 2 ~ ρ P 2 = výkon hřídele ρ = hustota čerpaného média Naproti tomu křivka škrticí klapky čerpadla H (Q) a účinnost η (Q) jsou nezávislé na hustotě. Tyto vztahy jsou automaticky zohledněny softwarem pro výběr čerpadla.

Čerpané médium

Zejména je třeba vzít v úvahu následující kritéria: (1) Obecná vhodnost typu čerpadla V zásadě jsou odstředivá čerpadla vhodná pouze do určité viskozity, která závisí na velikosti. Pro velmi vysoké viskozity by mělo být zvoleno objemové čerpadlo. (2) Charakteristika čerpadla Charakteristiky čerpadla byly obvykle měřeny s vodou za standardních podmínek. Pokud se hustota a viskozita liší, musí být charakteristické křivky odpovídajícím způsobem převedeny. To se obvykle provádí automaticky softwarem pro výběr čerpadla, pokud se jedná o newtonskou kapalinu. (3) Výběr materiálu Volba vhodných materiálů je mimořádně důležitá, zvláště pokud čerpané médium obsahuje abrazivní nebo agresivní složky. Mnoho výrobců k tomu nabízí informace o odporu médií. Pro takové použití se ale rozhodně doporučuje přímý kontakt s výrobcem. (4) Výběr těsnění Při výběru vhodného těsnění je třeba vzít v úvahu kromě odolnosti média-materiálu i vlastnosti čerpaného média. V případě nebezpečných látek (např. toxická nebo výbušná média) nebo zvláště cenných kapalin je obvykle nutné použít roztok, který netěsní. Ideální jsou zde čerpadla bez hřídelové ucpávky se zapouzdřeným motorem nebo magnetickou spojkou. (5) Pevné nebo plynné frakce Pokud čerpané médium obsahuje pevné a/nebo plynné složky, je třeba zvolit speciální konstrukce čerpadel, které jsou k tomu určeny. Například vhodná oběžná kola zabraňují zablokování čerpadla v případě pevných nebo vláknitých součástí. Poměry plynu ovlivňují sací chování odstředivých čerpadel. Vyšší obsah plynu vede ke zvýšení požadované hodnoty NPSH a tím k dřívějšímu vzniku kavitace.

Frekvence sítě

Vzhledem k historickému vývoji se v Evropě, Asii, Austrálii, většině Afriky a části Jižní Ameriky používá síťová frekvence 50 Hz, zatímco pro veřejné rozvodné sítě v Severní Americe se zavedla síťová frekvence 60 Hz. Pro výběr elektrického pohonu je nutná specifikace síťové frekvence. U čerpadel, která jsou provozována s jednofázovými nebo třífázovými motory bez frekvenčního měniče, se otáčky synchronního motoru mění ve stejném poměru jako frekvence, tj. od 50 do 60 Hz faktorem 1,2. V souladu se zákony afinity se tím také změní výkonové údaje čerpadla. K přizpůsobení údajů o výkonu provoznímu bodu se často používá frekvenční měnič. Elektrická energie získaná při síťové frekvenci se převádí na napětí s jinou frekvencí, aby se změnily otáčky motoru.

Celková statická hlava

V zásadě se skládá ze dvou částí:
  1. Rozdíl tlaků mezi výtlačnou stranou a nádrží na sací straně. U otevřených nádrží a uzavřených cirkulačních systémů je nulová.
  2. Výškový rozdíl mezi hladinami kapalin na výtlačné a sací straně nádrží, respektive na vstupu a výstupu systému. U uzavřených oběhových systémů je nulová.
To znamená, že u oběhových systémů je statická výška vždy nulová, pin, pout = tlaky na sání resp. ρ = hustota kapaliny g = gravitace (9,81 m/s2) Hgeo = statický výškový rozdíl mezi hladinou kapaliny na sání a na výtlaku