Frekvence sítě

Vzhledem k historickému vývoji se v Evropě, Asii, Austrálii, většině Afriky a části Jižní Ameriky používá síťová frekvence 50 Hz, zatímco pro veřejné rozvodné sítě v Severní Americe se zavedla síťová frekvence 60 Hz. Pro výběr elektrického pohonu je nutná specifikace síťové frekvence. U čerpadel, která jsou provozována s jednofázovými nebo třífázovými motory bez frekvenčního měniče, se otáčky synchronního motoru mění ve stejném poměru jako frekvence, tj. od 50 do 60 Hz faktorem 1,2. V souladu se zákony afinity se tím také změní výkonové údaje čerpadla. K přizpůsobení údajů o výkonu provoznímu bodu se často používá frekvenční měnič. Elektrická energie získaná při síťové frekvenci se převádí na napětí s jinou frekvencí, aby se změnily otáčky motoru.

Počet párů pólů

n synchronizace = synchronní rychlost f = síťová frekvence třífázové sítě p = počet pólových párů třífázového motoru Je třeba poznamenat, že ve výše uvedeném vztahu se rychlost získá v s -1 , pokud je frekvence použita v Hz. počet párů pólů 1 2 3 4 5 6 Synchronní rychlost (při 50 Hz) n [ot./min] 3000 1500 1000 750 600 500 Synchronní rychlost (při 60 Hz) n [ot./min] 3600 1800 1200 900 720 600 Jmenovité otáčky při plném zatížení třífázových asynchronních motorů jsou v důsledku prokluzu o několik procent nižší než synchronní otáčky.