Celková statická hlava

V zásadě se skládá ze dvou částí:
  1. Rozdíl tlaků mezi výtlačnou stranou a nádrží na sací straně. U otevřených nádrží a uzavřených cirkulačních systémů je nulová.
  2. Výškový rozdíl mezi hladinami kapalin na výtlačné a sací straně nádrží, respektive na vstupu a výstupu systému. U uzavřených oběhových systémů je nulová.
To znamená, že u oběhových systémů je statická výška vždy nulová, pin, pout = tlaky na sání resp. ρ = hustota kapaliny g = gravitace (9,81 m/s2) Hgeo = statický výškový rozdíl mezi hladinou kapaliny na sání a na výtlaku