Čerpané médium

Zejména je třeba vzít v úvahu následující kritéria: (1) Obecná vhodnost typu čerpadla V zásadě jsou odstředivá čerpadla vhodná pouze do určité viskozity, která závisí na velikosti. Pro velmi vysoké viskozity by mělo být zvoleno objemové čerpadlo. (2) Charakteristika čerpadla Charakteristiky čerpadla byly obvykle měřeny s vodou za standardních podmínek. Pokud se hustota a viskozita liší, musí být charakteristické křivky odpovídajícím způsobem převedeny. To se obvykle provádí automaticky softwarem pro výběr čerpadla, pokud se jedná o newtonskou kapalinu. (3) Výběr materiálu Volba vhodných materiálů je mimořádně důležitá, zvláště pokud čerpané médium obsahuje abrazivní nebo agresivní složky. Mnoho výrobců k tomu nabízí informace o odporu médií. Pro takové použití se ale rozhodně doporučuje přímý kontakt s výrobcem. (4) Výběr těsnění Při výběru vhodného těsnění je třeba vzít v úvahu kromě odolnosti média-materiálu i vlastnosti čerpaného média. V případě nebezpečných látek (např. toxická nebo výbušná média) nebo zvláště cenných kapalin je obvykle nutné použít roztok, který netěsní. Ideální jsou zde čerpadla bez hřídelové ucpávky se zapouzdřeným motorem nebo magnetickou spojkou. (5) Pevné nebo plynné frakce Pokud čerpané médium obsahuje pevné a/nebo plynné složky, je třeba zvolit speciální konstrukce čerpadel, které jsou k tomu určeny. Například vhodná oběžná kola zabraňují zablokování čerpadla v případě pevných nebo vláknitých součástí. Poměry plynu ovlivňují sací chování odstředivých čerpadel. Vyšší obsah plynu vede ke zvýšení požadované hodnoty NPSH a tím k dřívějšímu vzniku kavitace.

Odstředivé čerpadlo

Odstředivé čerpadlo je stroj na proudění hydraulické kapaliny, ve kterém je dopravní médium dopravováno pomocí odstředivých sil (odstředivých sil) způsobených rotací oběžného kola. Energie se přenáší vychylováním toku uvnitř lopatek oběžného kola. Odstředivá čerpadla se obvykle používají pro bezpulsní, nepřetržitý nebo přerušovaný provoz, ale nejsou vhodná pro dávkování nebo plnění. Síla tohoto procesu spočívá v nepřetržitém provozu bez pulzací. Další výhodou je relativně jednoduchá konstrukce a dobrá přizpůsobivost, která zabraňuje vysokým nákladům na údržbu. Použití je omezeno s ohledem na viskozitu čerpaného média. Se zvyšující se viskozitou kapaliny se účinnost snižuje. Proto je použití prakticky omezeno na kapaliny s kinematickou viskozitou do 100 … 150 mm² / s. Objemová čerpadla jsou preferovanou volbou pro velmi vysoké viskozity. Důležitými parametry jsou dopravní výška, průtok, příkon, účinnost a hodnota NPSH. Parametry jsou obecně znázorněny jako charakteristické křivky v závislosti na objemovém průtoku (výtlaku).

NEWTONOVA kapalina

V případě jednorozměrného toku platí následující: & nbsp; Kapaliny NEWTON se používají například pro průtokové procesy:
  • voda
  • Oleje
  • Plyny
  • Merkur
  • Alkohol
  • Benzín
Pokud není známo, zda médium vykazuje NEWTONOVSKÉ tokové chování či nikoli, měly by být provedeny laboratorní testy. & nbsp;