Průměr trubky

Je třeba poznamenat, že vnitřní průměr trubky se může značně lišit od jmenovitého průměru v závislosti na materiálu a normě. U čerpacích médií s pevnými látkami je často vyžadován minimální průměr, aby se zabránilo ucpání nebo zablokování potrubí. Například pro odpadní vody obsahující fekálie je vyžadován minimální průměr DN 80 v souladu s normou EN 12056 nebo směrnicemi DWA, pokud není použito čerpadlo s drtícím zařízením. Dalším důležitým parametrem je střední rychlost proudění . Přitom je třeba uvést do souladu protichůdné požadavky:
 • V případě médií zatížených pevnými látkami je vyžadován minimální průtok, aby se zabránilo usazeninám. V technologii odpadních vod je k tomu zapotřebí 0,7 m / s.
 • Malý průměr potrubí vede k vysokým rychlostem proudění a tím k vysokým tlakovým ztrátám. To zvyšuje provozní náklady systému. Kromě toho je při vysokých rychlostech proudění větší riziko nárazů klapek a tlakových rázů.
 • Vysoké rychlosti proudění mohou také vést ke znečištění hlukem. To je zvláště důležité pro instalace uvnitř budov.
 • Naproti tomu velký průměr potrubí má za následek vyšší investiční náklady v důsledku vyšších požadavků na materiál.
Pro mnoho oblastí použití existují předpisy nebo doporučení pro dimenzování potrubí v národních nebo mezinárodních normách. Následující hodnoty mohou poskytnout počáteční referenční bod pro dimenzování potrubí pro některé aplikace:
 • Odpadní voda / odpadní voda – 0,7 … 2,3 m/s
  • Instalace v budově – 0,7… 1,2 m/s
 • Zavlažování – 0,5 … 1,5 m/s
 • Zahřívání – 0,3 … 1,5 m / s
  • Doporučeno – 0,5 … 0,8 m/s
 • Hlavní vodovodní potrubí – 1…2 m/s
 • Vodovodní potrubí – až 3 m/s
 • Pitná voda / užitková voda
  • Tlakové vedení – 1…2 m/s
  • Sací potrubí – 0,5… 1 m/s

Průměr trubky

Je třeba poznamenat, že vnitřní průměr trubky se může značně lišit od jmenovitého průměru v závislosti na materiálu a normě. U čerpacích médií s pevnými látkami je často vyžadován minimální průměr, aby se zabránilo ucpání nebo zablokování potrubí. Například pro odpadní vody obsahující fekálie je vyžadován minimální průměr DN 80 v souladu s normou EN 12056 nebo směrnicemi DWA, pokud není použito čerpadlo s drtícím zařízením. Dalším důležitým parametrem je střední rychlost proudění . Přitom je třeba uvést do souladu protichůdné požadavky:
 • V případě médií zatížených pevnými látkami je vyžadován minimální průtok, aby se zabránilo usazeninám. V technologii odpadních vod je k tomu zapotřebí 0,7 m / s.
 • Malý průměr potrubí vede k vysokým rychlostem proudění a tím k vysokým tlakovým ztrátám. To zvyšuje provozní náklady systému. Kromě toho je při vysokých rychlostech proudění větší riziko nárazů klapek a tlakových rázů.
 • Vysoké rychlosti proudění mohou také vést ke znečištění hlukem. To je zvláště důležité pro instalace uvnitř budov.
 • Naproti tomu velký průměr potrubí má za následek vyšší investiční náklady v důsledku vyšších požadavků na materiál.
Pro mnoho oblastí použití existují předpisy nebo doporučení pro dimenzování potrubí v národních nebo mezinárodních normách. Následující hodnoty mohou poskytnout počáteční referenční bod pro dimenzování potrubí pro některé aplikace:
 • Odpadní voda / odpadní voda – 0,7 … 2,3 m/s
  • Instalace v budově – 0,7… 1,2 m/s
 • Zavlažování – 0,5 … 1,5 m/s
 • Zahřívání – 0,3 … 1,5 m / s
  • Doporučeno – 0,5 … 0,8 m/s
 • Hlavní vodovodní potrubí – 1…2 m/s
 • Vodovodní potrubí – až 3 m/s
 • Pitná voda / užitková voda
  • Tlakové vedení – 1…2 m/s
  • Sací potrubí – 0,5… 1 m/s