Čerpané médium

Zejména je třeba vzít v úvahu následující kritéria: (1) Obecná vhodnost typu čerpadla V zásadě jsou odstředivá čerpadla vhodná pouze do určité viskozity, která závisí na velikosti. Pro velmi vysoké viskozity by mělo být zvoleno objemové čerpadlo. (2) Charakteristika čerpadla Charakteristiky čerpadla byly obvykle měřeny s vodou za standardních podmínek. Pokud se hustota a viskozita liší, musí být charakteristické křivky odpovídajícím způsobem převedeny. To se obvykle provádí automaticky softwarem pro výběr čerpadla, pokud se jedná o newtonskou kapalinu. (3) Výběr materiálu Volba vhodných materiálů je mimořádně důležitá, zvláště pokud čerpané médium obsahuje abrazivní nebo agresivní složky. Mnoho výrobců k tomu nabízí informace o odporu médií. Pro takové použití se ale rozhodně doporučuje přímý kontakt s výrobcem. (4) Výběr těsnění Při výběru vhodného těsnění je třeba vzít v úvahu kromě odolnosti média-materiálu i vlastnosti čerpaného média. V případě nebezpečných látek (např. toxická nebo výbušná média) nebo zvláště cenných kapalin je obvykle nutné použít roztok, který netěsní. Ideální jsou zde čerpadla bez hřídelové ucpávky se zapouzdřeným motorem nebo magnetickou spojkou. (5) Pevné nebo plynné frakce Pokud čerpané médium obsahuje pevné a/nebo plynné složky, je třeba zvolit speciální konstrukce čerpadel, které jsou k tomu určeny. Například vhodná oběžná kola zabraňují zablokování čerpadla v případě pevných nebo vláknitých součástí. Poměry plynu ovlivňují sací chování odstředivých čerpadel. Vyšší obsah plynu vede ke zvýšení požadované hodnoty NPSH a tím k dřívějšímu vzniku kavitace.

NEWTONOVA kapalina

V případě jednorozměrného toku platí následující: & nbsp; Kapaliny NEWTON se používají například pro průtokové procesy:
  • voda
  • Oleje
  • Plyny
  • Merkur
  • Alkohol
  • Benzín
Pokud není známo, zda médium vykazuje NEWTONOVSKÉ tokové chování či nikoli, měly by být provedeny laboratorní testy. & nbsp;

provozní teplota

Pro konstrukci čerpadla je důležitá zejména maximální a minimální teplota čerpaného média. Jsou zohledněny při výběru materiálů a těsnění a v případě potřeby při zkoušce odolnosti materiálu vůči médiu. Fyzikální vlastnosti média (hustota, viskozita) se mění s teplotou. Potřeba výkonu čerpadla je přímo úměrná hustotě. Proto je třeba vzít v úvahu teplotu z provozního rozsahu s maximální hustotou. U viskózních médií (ν & gt; 10 mm²/s) je navíc nutné přepočítat průběh charakteristiky čerpadla.