Přepočet charakteristické křivky při otáčení oběžného kola

Přibližně platí: Q = průtok H = dopravní hlava D = průměr oběžného kola r = index pro zmenšený průměr oběžného kola t = index pro průměr referenčního kola Z tohoto vztahu lze zhruba určit křivku škrticí klapky H (Q). Přesnější výpočet však vyžaduje zohlednění charakteristických map, ve kterých je každé charakteristické křivce přiřazen průměr oběžného kola. Nový průběh charakteristiky je určen interpolací převodu ze sousedních charakteristik. Pro plné využití efektivity procesu se doporučuje zaznamenat mapu oběžného kola s minimálně třemi charakteristickými křivkami. Pokud existuje velký kalibrační rozdíl mezi nejmenším a největším průměrem oběžného kola, jsou vyžadovány některé (2..4) mezilehlé charakteristiky. Alternativní metoda výpočtu je popsána v ISO 9906. Je nutné znát střední průměr oběžného kola na náběžné hraně D 1 . Tento postup je dle normy platný pro
    • Snížení průměru až o max. 5 %
    • Zadejte číslo K ≤ 1,5
    • nezměněná geometrie čepele (výstupní úhel, kužel atd.) po otočení
D 1 = Střední průměr na náběžné hraně oběžného kola U čerpadel s typovým číslem K ≤ 1,0 a maximálním zmenšením průměru oběžného kola o 3 % lze účinnost považovat za konstantní.

Nejlepší průtok

Tento bod se také nazývá návrhový bod (BEP = bod nejlepší účinnosti) čerpadla. Poloha bodu se mění, pokud se mění hydraulické parametry čerpadla, jako je průměr oběžného kola nebo otáčky či viskozita čerpaného média. Cílem optimálního výběru čerpadla je, aby čerpadlo pracovalo v konstrukčním bodě tak, aby dosáhlo své maximální účinnosti.