Çarkı döndürürken karakteristik eğri dönüşümü

Aşağıdakiler yaklaşık olarak geçerlidir: Q = akış hızı H = teslimat başlığı D = çark çapı r = azaltılmış çark çapı için indeks t = referans tekerlek çapı için indeks Gaz kelebeği eğrisi H (Q) bu ilişkiden kabaca belirlenebilir. Ancak daha kesin bir hesaplama, her bir karakteristik eğriye bir çark çapının atandığı karakteristik haritaların dikkate alınmasını gerektirir. Karakteristiğin yeni rotası, komşu karakteristiklerden gelen dönüşümün interpolasyonu ile belirlenir. Prosesin verimliliğinden tam olarak yararlanmak için, en az üç karakteristik eğriye sahip bir çark haritasının kaydedilmesi tavsiye edilir. En küçük ve en büyük çark çapı arasında büyük bir kalibrasyon farkı varsa, bazı (2..4) ara karakteristikler gereklidir. Alternatif bir hesaplama yöntemi ISO 9906’da açıklanmıştır. D hücum kenarındaki ortalama çark çapının bilinmesi gerekir 1 . Standarda göre, bu prosedür aşağıdakiler için geçerlidir:
    • Maksimum %5’e varan çap küçültme
    • Tip numarası K ≤ 1.5
    • tornalamadan sonra değişmeyen bıçak geometrisi (çıkış açısı, konik vb.)
D 1 = Çark hücum kenarındaki ortalama çap Tip numarası K ≤ 1.0 olan ve çark çapı maksimum %3 küçültülmüş pompalar için verim sabit olarak kabul edilebilir.

En iyi akış hızı

Bu nokta aynı zamanda pompanın tasarım noktası (BEP = en iyi verimlilik noktası) olarak da adlandırılır. Pervane çapı veya pompalanan ortamın hızı veya viskozitesi gibi pompanın hidrolik parametreleri değişirse noktanın konumu değişir. Optimum pompa seçiminin amacı, pompanın tasarım noktasında çalışması ve böylece maksimum verimine ulaşmasıdır.