Boru çapı

iç boru çapının , malzemeye ve standarda bağlı olarak nominal çaptan önemli ölçüde farklı olabileceği unutulmamalıdır. Boru hattının tıkanmasını veya tıkanmasını önlemek için katı madde yüklü pompalama ortamı için genellikle bir minimum çap gerekir. Örneğin, parçalama cihazına sahip bir pompa kullanılmadığı sürece, EN 12056 veya DWA yönergelerine göre dışkı içeren pis sular için minimum DN 80 çap gereklidir. Diğer bir önemli parametre ise ortalama akış hızıdır . Bunu yaparken, çelişen gereksinimlerin uzlaştırılması gerekir:
 • Katı maddelerle dolu ortam durumunda, tortuları önlemek için minimum bir akış hızı gereklidir. Atık su teknolojisinde bunun için 0,7 m/s gereklidir.
 • Küçük bir boru çapı, yüksek akış hızlarına ve dolayısıyla yüksek basınç kayıplarına yol açar. Bu da sistemin işletme maliyetlerini artırır. Ayrıca, yüksek akış hızlarında kanat darbeleri ve basınç dalgalanmaları riski daha fazladır.
 • Yüksek akış hızları da gürültü kirliliğine neden olabilir. Bu özellikle binaların içindeki kurulumlar için önemlidir.
 • Buna karşılık, büyük bir boru hattı çapı, daha yüksek malzeme gereksinimleri nedeniyle daha yüksek yatırım maliyetlerine neden olur.
Birçok uygulama alanı için ulusal veya uluslararası standartlarda boru hatlarının boyutlandırılmasına yönelik düzenlemeler veya öneriler bulunmaktadır. Aşağıdaki değerler, bazı uygulamalar için boru hattının boyutlandırılması için bir başlangıç referans noktası sağlayabilir:
 • Atık su / atık su – 0,7 … 2,3 m/s
  • Binada kurulum – 0,7… 1,2 m / s
 • Sulama – 0,5 … 1,5 m/s
 • Isıtma – 0,3 … 1,5 m/s
  • Önerilen – 0,5 … 0,8 m/s
 • Ana su boruları – 1… 2 m/s
 • Su boru hatları – 3 m/s’ye kadar
 • İçme suyu / servis suyu
  • Basınç hatları – 1… 2 m/s
  • Emiş hatları – 0,5… 1 m / s