Očekává se, že globální trh s ovládacími panely průmyslových čerpadel dosáhne do roku 2033 hodnoty kolem 2,6 miliardy USD

13.09.2023
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Očekává se, že velikost globálního trhu s ovládacími panely průmyslových čerpadel v roce 2023 překročí hodnotu 1,6 miliardy USD. Očekává se, že do roku 2033 překoná hodnotu přibližně 2,6 miliardy USD. Očekává se, že trh s ovládacími panely průmyslových čerpadel vytvoří ve sledovaném období 2023 až 2033 přírůstkovou příležitost ve výši 1 miliardy USD. Ve stejném časovém rámci má zaznamenat slušnou CAGR ve výši přibližně 4,9 %.
Očekává se, že globální trh s ovládacími panely průmyslových čerpadel dosáhne do roku 2033 hodnoty kolem 2,6 miliardy USD

Zdroj obrázků: Future Market Insights

Předpokládá se, že několik sektorů rychle využije automatizační technologie ke snížení lidských chyb, omezení manuálních zásahů a zlepšení provozní efektivity. Ovládací panely čerpadel mohou hrát významnou roli při automatizaci monitorování a provozu čerpadel. Mohou také umožnit odvětvím optimalizovat své procesy a šetřit energii.
Moderní ovládací panely čerpadel poskytují funkce vzdáleného monitorování a ovládání poměrně často. To je zvláště užitečné, když jsou čerpadla umístěna v nehostinném nebo nebezpečném prostředí. Dálkové monitorování a ovládání čerpadel může zlepšit bezpečnost, snížit náklady na údržbu a umožnit rychlé řešení problémů.

Prediktivní údržba může být také umožněna začleněním detektorů a zpracováním dat do ovládacích panelů čerpadel. Společnosti jsou nastaveny tak, aby identifikovaly potenciální poruchy nebo požadavky na údržbu prozkoumáním údajů o čerpadlech dříve, než dojde k poruchám. Tato předvídavá strategie by pomohla snížit náklady na údržbu a prostoje.
V rozvodech vody a zařízeních na čištění odpadních vod se často používají ovládací panely čerpadel. Na celém světě se objevuje stále větší potřeba účinných a důvěryhodných systémů hospodaření s vodou.
Je to připisováno pokračujícímu rozvoji urbanizace a vzniku přísných ekologických omezení. Ovládací panely čerpadel mohou pomoci zajistit správnou likvidaci odpadu, úpravu vody a distribuci.

Podniky vynakládají větší úsilí na snižování spotřeby energie a dopadu na životní prostředí. Ovládací panely čerpadla mohou pomoci zlepšit provoz čerpadla.
Je nastaven tak, aby upravoval průtoky a rychlost v reakci na poptávku v reálném čase. Očekává se, že tato energeticky účinná strategie sníží náklady a zároveň podpoří cíle udržitelnosti.
Pro několik sektorů a aplikací jsou zapotřebí různé strategie řízení čerpadel. Moderní ovládací panely mohou poskytnout svobodu přizpůsobit provoz čerpadla konkrétním potřebám každého procesu. Proto se předpokládá, že budou vhodné pro širokou škálu odvětví díky své všestrannosti.
Olej & plyn, zemědělství a těžba jsou hrstka odvětví, která se rychle rozvíjejí. Očekává se, že čerpadla budou v těchto sektorech používána pro několik úkolů, včetně manipulace s materiálem, chlazení a přepravy tekutin. Potřeba účinných řídicích systémů čerpadel tedy může do roku 2033 vzrůst, jak se tato odvětví rozvíjejí.
Stavební a další infrastrukturní projekty potřebují účinné systémy vodního hospodářství. Ovládací panely čerpadel budou pravděpodobně klíčovou součástí těchto systémů, protože mohou pomoci projektům rozvoje infrastruktury uspět.

Výhled prodeje ovládacího panelu průmyslových čerpadel v letech 2018 až 2022 ve srovnání s prognózou poptávky z let 2023 až 2033
Globální trh s ovládacími panely průmyslových čerpadel pravděpodobně zaznamená v posuzovaném období CAGR 4,9 %. V historickém období mezi lety 2018 a 2022 zaznamenala CAGR 5,7 %.
Poptávka po inteligentních a propojených systémech má být poháněna rostoucí digitální evolucí odvětví po celém světě. Předpokládá se, že ovládací panely průmyslových čerpadel se vyvinou, aby se staly součástí širších digitálních ekosystémů. Ty mohou umožnit bezproblémové propojení s dalšími provozními a sledovacími systémy.
Prostředí, která jsou drsná a obtížná, jsou přítomna v několika průmyslových aplikacích, včetně těžby, chemického zpracování a ropy a ropných produktů. plyn. Dále se předpokládá, že posílí potřebu bezpečného a efektivního provozu. Klíčoví hráči tedy mohou vyvinout nové panely, které vydrží drsné teploty, abrazivní chemikálie a další náročné podmínky.
Společnosti jsou nuceny přijmout špičkovou technologii řízení a monitorování přísnými zákony týkajícími se bezpečnosti, kvality života a energetické účinnosti. Výrobci mohou dodávat ovládací panely se zabudovanými bezpečnostními opatřeními. Očekává se, že vývoj nových produktů s funkcemi záznamu dat bude splňovat tyto standardy shody.
Podniky také investují do efektivních strategií hospodaření s vodou, protože nedostatek vody se stává globálním problémem. Ovládací panely čerpadel jsou považovány za nezbytné pro zefektivnění distribuce a použití vody.

Nedostatek vody postihuje asi dvě až tři miliardy lidí na celém světě. Pokud se mezinárodní spolupráce v této oblasti nezvýší, UNESCO a UN-Water varují, že tento nedostatek se v příštích několika desetiletích ještě zhorší, zejména ve městech. Předpokládá se, že počet obyvatel měst, kteří nemají přístup k čisté vodě, se do roku 2050 ztrojnásobí, z 930 milionů na 1,7 až 2,4 miliardy. Extrémní a dlouhotrvající sucha jsou stále více rozšířená, což tlačí na stanoviště a poškozuje stejnou měrou rostlinné i živočišné druhy. Očekává se, že poptávka po ovládacích panelech průmyslových čerpadel poroste, aby se omezil nedostatek vody.

Nejnovější trendy na trhu s ovládacími panely průmyslových čerpadel podle Future Market Insights (FMI)

  • Používání možností vzdálené aktualizace softwaru ovládacího panelu k zajištění nejnovějších funkcí a bezpečnostních záplat je hlavním trendem.
  • Významným trendem je vznik jedinečných ovládacích panelů se zaměřením na recyklovatelnost a energetickou účinnost.
  • Klíčovým trendem je přijetí 3D tisku a rychlého prototypování pro rychlejší vývoj prototypů ovládacích panelů.
  • Významným trendem je automatizace procesů k zajištění souladu s předpisy s minimálními manuálními zásahy.
  • Využití softwaru a platforem s otevřeným zdrojovým kódem pro vysokou flexibilitu a přizpůsobení může vytvořit nové příležitosti.
  • Očekává se, že zlepšení v algoritmech pro přesnější prediktivní údržbu a předpovědi selhání pomůže poptávce.

Konkurenční prostředí
Výrobci ovládacích panelů průmyslových čerpadel se zaměřují na vytváření a integraci inovativních technologií do svých vlastních produktů. Zahrnují funkce, jako jsou vylepšení energetické účinnosti, internet věcí (IoT), prediktivní údržba, vzdálené monitorování a analýza dat, aby zůstaly konkurenceschopné.
Dodávají také přizpůsobitelná řešení, která uspokojí specifické potřeby různých odvětví nebo aplikací. Poskytují možnosti konfigurace ovládacích panelů tak, aby odpovídaly jedinečným požadavkům jejich zákazníků.
Hrstka dalších hráčů upřednostňuje funkce pro úsporu energie a také podporu ekologických výhod svých produktů. To by pomohlo přilákat ekologicky uvědomělé zákazníky po celém světě. Energeticky účinné ovládací panely, které zlepšují provoz čerpadla pro nižší spotřebu energie, mohou být silným prodejním argumentem.
Dále bedlivě sledují trendy na trhu, preference zákazníků a vznikající technologie, aby si udrželi náskok před konkurencí. Přizpůsobují produkty tak, aby uspokojily několik požadavků trhu, což může být konkurenční výhodou.

Další články k tématu