Trh motorů s ultranízkým napětím má hodnotu 6,5 miliardy dolarů do roku 2027

07.09.2023
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Nový průzkum společnosti Interact Analysis společnosti zabývající se průzkumem trhu ukazuje, že trh s motory s ultranízkým napětím zažívá období růstu. Do roku 2027 bude mít trh hodnotu téměř 6,5 miliardy dolarů, a to díky poptávce po aplikacích poháněných bateriemi a potřebě větší flexibility ve výrobních a logistických procesech.
Trh motorů s ultranízkým napětím má hodnotu 6,5 miliardy dolarů do roku 2027

Globální – Trh s motorem s ultranízkým napětím – 2022–2027 – Tržby (Zdroj obrázku: Interact Analysis)

Zvýšené používání mobilních robotů má obrovský dopad na trh s ultranízkonapěťovými motory a v důsledku toho se výrazně změní dodavatelské prostředí.

Jedním z hlavních trendů, které Interact Analysis zaznamenala ve výrobním průmyslu, je potřeba větší flexibility strojů kvůli zvýšenému počtu variant produktů, které musí automatizované stroje zvládnout. V důsledku toho je počet malých spouštěcích bodů, které vyžadují motor s velmi nízkým napětím, větší. Do roku 2027 bude mít trh s ultranízkonapěťovými motory hodnotu téměř 6,5 miliardy USD, přičemž mezi lety 2022 a 2027 poroste CAGR o 12,6 %. Dalším trendem, který byl pozorován, je rostoucí poptávka po mobilních a průmyslových robotech, která zvyšuje tržby. pro trh s ultranízkým napětím díky jejich rychlému rozšíření napříč výrobou a logistikou.

Vzhledem k dopadu, který má poptávka po mobilních robotech na trh s ultranízkonapěťovými motory, se situace dodavatelů dramaticky změní. Na trhu v současnosti dominují tři hlavní hráči, Maxon, Ametek a MinebeaMitsumi, ale prostředí je značně roztříštěné. To znamená, že vývoj tohoto prostředí závisí na tom, jaká řešení se dodavatelé rozhodnou vyvinout v mnoha odvětvích trhu, zejména mobilních robotů. Existuje také rostoucí trend směrem k integrovaným motorům a pohonům, zejména v segmentu mobilní robotiky, což představuje příležitosti pro různé dodavatele, aby se objevili a získali podíl na trhu.

Blake Griffin, vedoucí výzkumu ve společnosti Interact Analysis, komentuje: „Když se podíváme na trh podle typu produktu, vidíme, že příležitost k růstu integrovaných motorů je ohromující. Odhadujeme, že růst tržeb za tento produkt ponese v letech 2022 až 2027 CAGR 45 %. To je způsobeno dopadem, který mají mobilní roboti s omezeným prostorem na trh s motory s ultranízkým napětím. Odvětví, které z hlediska růstu daleko převyšuje zbytek trhu.

„Do roku 2027 budou integrované motory tvořit 14 % motorů používaných v mobilních robotech. Zatímco segment mobilní robotiky dnes představuje pouze 3 % dodávek motorů, do konce roku 2027 bude tento sektor představovat 15,6 % celkových dodávek na trhu.

Další články k tématu

Očekává se, že globální trh s ovládacími panely průmyslových čerpadel dosáhne do roku 2033 hodnoty kolem 2,6 miliardy USD

13.09.2023 -

Očekává se, že velikost globálního trhu s ovládacími panely průmyslových čerpadel v roce 2023 překročí hodnotu 1,6 miliardy USD. Očekává se, že do roku 2033 překoná hodnotu přibližně 2,6 miliardy USD.
Očekává se, že trh s ovládacími panely průmyslových čerpadel vytvoří ve sledovaném období 2023 až 2033 přírůstkovou příležitost ve výši 1 miliardy USD. Ve stejném časovém rámci má zaznamenat slušnou CAGR ve výši přibližně 4,9 %.

Číst dál

Mladí inovátoři ze 78 zemí vyvíjejí nová řešení světových vodních problémů

27.06.2023 -

Studenti ze 78 zemí navrhli nové nápady, jak řešit zintenzivňující se světové problémy s vodou, prostřednictvím příspěvků do soutěže Global Student Innovation Challenge 2023, kterou pořádá společnost Xylem, lídr v oblasti vodních technologií. Více než 1000 studentů vytvořilo nová řešení pro řadu naléhavých problémů s vodou, včetně výroby zeleného vodíku a snižování znečištění plasty.

Číst dál

Globální vodohospodářské a odpadní služby se zaměřují na změnu klimatu

31.05.2023 -

Podle nového průzkumu mezi 100 společnostmi v Severní Americe a Evropě plní vodohospodářské a odpadní společnosti ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace. Průzkum sponzorovaný společností Xylem zjistil, že 75 % respondentů hodlá dosáhnout cílů snížení skleníkových plynů (GHG) do roku 2040 nebo dříve. 48 % respondentů si stanovilo cíl nulových čistých emisí a 42 % si stanovilo cíl snížení emisí.

Číst dál