Europump představuje svůj přístup k oběhové ekonomice

23.12.2022
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Evropská komise přijala Akční plán pro oběhové hospodářství (CEAP), který byl původně představen v březnu 2020. Je jedním z hlavních stavebních kamenů Evropské zelené dohody, evropské agendy pro udržitelný růst.
Europump představuje svůj přístup k oběhové ekonomice

Analýza oběhového hospodářství pro čerpadla. (Zdroj obrázku: Europump)

Očekává se, že přechod na oběhové hospodářství podpoří efektivní využívání přírodních zdrojů a vytvoří udržitelný růst a pracovní místa. Považuje se za nezbytný předpoklad pro dosažení cíle EU v oblasti klimatické neutrality a pro zastavení ztráty biologické rozmanitosti.

Nový akční plán oznamuje iniciativy v průběhu celého životního cyklu produktů. Zaměřuje se na to, jak jsou produkty navrhovány, a podporuje udržitelnou spotřebu. Jejím cílem je zajistit, aby se plýtvání minimalizovalo a použité zdroje byly co nejdéle udržovány v oběhu v optimalizovaném ekosystému.

Europump, Evropská asociace výrobců čerpadel, která zastupuje 16 národních asociací ve 12 členských státech EU, Rusku, Švýcarsku, Turecku a Spojeném království, nedávno vydala poziční dokument, který podrobněji vysvětluje, jak evropský průmysl čerpadel vykládá požadavky Akční plán pro oběhové hospodářství a jak související iniciativy zapadnou do jeho budoucí práce a činností.

Prodlužte životnost čerpadel
Použití čerpadel a provozní podmínky se mohou lišit, a proto se životnost čerpadla výrazně liší, například několik týdnů u kalového čerpadla a až desetiletí u čerpadel na čistou vodu. Klíčem k dlouhé životnosti čerpadla je správný výběr pracovního bodu. Pokud se provozní bod blíží bodu nejlepší účinnosti (BEP) nebo je v doporučeném rozsahu provozu, prodlouží se tím životnost čerpadel.

Správná a pravidelná údržba čerpadel prodlužuje jejich životnost a snižuje riziko vážných poruch. Údržba a opravy větších průmyslových čerpadel je běžnou praxí. U menších a domácích čerpadel je však zapotřebí dalšího zkoumání.

Recyklujte obsah čerpadel
Používání recyklovaných materiálů je již běžnou praxí v průmyslu čerpadel, např. litina je již směs nového železa a kovového odpadu. Takové procesy by mohly být zpochybněny předpisy o látkách, například olovo v neželezných slitinách, jak je uvedeno v nařízení REACH. Použití plastových dílů průmyslové kvality (nerecyklovaných) může být za určitých okolností šetrnější k životnímu prostředí. Plasty umožňují spolehlivé čerpání nebezpečných kapalin a mohou vydržet po celou dobu životnosti čerpadla (v průměru více než 10 let).

V některých čerpacích aplikacích, např. chemických typů, neexistuje žádná účinná recyklovaná náhrada. Nerecyklovatelné technické plasty nemají končit v životním prostředí, ale do kontrolovaného toku odpadu. V některých případech mohou být začleněny do stavebního materiálu, například betonu. Jakmile budou technické plasty snadněji recyklovatelné, můžeme zkoumat, zda je lze více integrovat do nových produktů čerpadel.

Recyklovatelnost čerpadel
Všeobecně platí, že všechny kovy používané v čerpadlech jsou již dnes recyklovány. Výrobci čerpadel i uživatelé jsou si dobře vědomi hodnoty odpadového materiálu. To zajišťuje, že prakticky veškerý kov je recyklován. Látky uvedené ve směrnici REACH mohou v budoucnu zabránit nebo omezit recyklaci materiálů. Díky aplikaci směrnice WEEE se neustále zlepšuje samotná recyklace. Používání recyklovaných plastů roste. Obalové materiály, jako je lepenka, plastové fólie a vázací pásky, jsou v současné době recyklovány. Euro paleta, která je vyrobena ze dřeva, má systém zálohování, který existuje pro kruhovitost.

Čerpadla v chemickém průmyslu mají velmi rozdílné složení, např. více plastů a elastomerů kvůli agresivním vlastnostem čerpaného média. Kalová čerpadla jsou dalším příkladem různých složení kvůli vysoké míře opotřebení. Recyklace plastů a elastomerů je náročnější než recyklace kovů kvůli složité chemii.

Systémové komponenty, jako jsou motory, VSD, senzory atd., jsou zahrnuty do směrnice WEEE a jsou recyklovány správnými kanály. Odpovědnost za to nese výrobce čerpadla, ale postup se v Evropě liší.

Balení
Balový materiál, jako je lepenka, plastové fólie a vázací pásky, jsou v současné době recyklovány. Plasty používané v obalech mají stále větší podíl recyklovaného materiálu. Pokračující přechod v tomto odvětví se odklání od plastových obalů a směřuje k obnovitelným materiálům.

Jak již bylo zmíněno, europaleta, která je vyrobena ze dřeva, má systém zálohování, který existuje pro kruhovitost. Jsou znovu použity a v případě poškození je lze opravit a vrátit do oběhu. Existují však jiné obalové materiály pro spotřební zboží než pro průmyslové zboží. Balení se používá k ochraně produktu během přepravy, přičemž moderní prodejní kanály vyžadují při přepravě odolnější obal.

Opětovné použití součástí v čerpacích jednotkách
Některé čerpací společnosti mají zkušenosti s opětovným použitím dílů, obvykle v rámci svých servisních středisek. Například rotující nebo opotřebitelné součásti mohou být vyměněny, ale těleso čerpadla a základní deska mohou být znovu použity. Nebo může být na stávající těleso čerpadla namontována nová hlava čerpadla. Z právních a bezpečnostních hledisek tak lze učinit pouze po dohodě se zákazníkem

Repase čerpacích agregátů
Služba renovace je v odvětví čerpadel již dobře zavedena. Obecně platí, že čím větší je čerpací jednotka, tím více opatření je třeba pro prodloužení životnosti této čerpací jednotky. Posouzení účinnosti zdrojů vs. energetické účinnosti ovlivňuje rozhodnutí, zda renovovat nebo vyměnit čerpací jednotku. Příklady:

  • Opravy motoru: Posouzení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) nového motoru oproti převinutému motoru.
  • Repase nebo výměna opotřebovaných dílů: Tělesa čerpadel, oběžné kolo, hřídele, obnova vnitřních povlaků.
  • Repase nebo výměna ložisek a/nebo mechanických ucpávek: Obvykle se provádí při servisní prohlídce, během demontáže čerpadla nebo po doporučených provozních hodinách.
  • Rozhodnutí o renovaci nebo výměně může být ovlivněno také možným zvýšením účinnosti nového náhradního čerpadla.

Digitalizace
Digitalizace pozitivně ovlivní oběhové hospodářství. Europump poprvé pochopila důležitost digitalizace na konci 20. století. Analýza nákladů životního cyklu zahájila digitalizaci našich produktů a uvědomila si její vliv na oběhové hospodářství i udržitelnost.

Monitorování a ovládání čerpadel umožňují zákazníkům provozovat čerpací jednotky s optimální účinností a předem určit možné poruchy čerpadel. Europump podporuje myšlenku digitálního produktového pasu. To musí být omezeno zájmy duševního vlastnictví (IP).

Růst digitalizace a získávání údajů o výkonu čerpadel pomůže zlepšit analýzu životního cyklu.

Jim Wall, předseda pracovní skupiny Circular Economy Working Group společnosti Europump, komentoval zveřejnění tohoto stanoviska: „Tento důležitý soubor práce je dalším příkladem proaktivní role, kterou Europump nadále přijímá při podpoře technického a ekonomického pokroku čerpadel. výrobní sektor, přičemž zajištění regulačního prostředí, ve kterém působí, plně podporuje jeho budoucí rozvoj.

Pokračoval, po více než šest desetiletí Europump slouží jako hlas evropského průmyslu čerpadel, nabízí odborné znalosti o všech záležitostech souvisejících s odvětvím a poskytuje efektivní fórum pro dialog o tématech společného zájmu svých členů. Nyní předložila své stanovisko k účinnému přijetí zásad oběhového hospodářství

a cíle, může sektor čerpadel pokračovat ve své již zavedené a osvědčené cestě poskytování optimální úrovně udržitelnosti a energetické účinnosti jak pro něj samotného, tak pro jeho koncové uživatele.

Zdroj: Europump

Další články k tématu

bauma 2022 se vyznačuje schopností průmyslu inovovat a překonávat očekávání

03.11.2022 -

Když se areál Messe München stane na celých sedm dní centrem průmyslu stavebních strojů, bauma se konečně opět koná. Na přední světový veletrh stavebních strojů se do Mnichova sjelo celkem asi 3 200 vystavovatelů z 60 zemí (2019: 3 684 vystavovatelů z 63 zemí) a více než 495 000 návštěvníků z více než 200 zemí (2019: 627 603 návštěvníků z více než 200 zemí). , stroje na výrobu stavebních hmot, těžební stroje, stavební vozidla a stavební stroje konané od 24. do 30. října. Podíl zahraničních návštěvníků se pohyboval kolem 50 procent.

Číst dál