GEA staví pro Innocent první zařízení na výrobu uhlíkově neutrální šťávy na světě

05.11.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
GEA Group AG, jako klíčový partner projektu, poskytla nevinné, přední evropské značce smoothie a šťáv, procesní technologii pro první továrnu na výrobu džusů s neutrální uhlíkovou stopou na světě. Nová továrna v Nizozemsku bude průkopníkem budoucích závodů v potravinářském průmyslu se skutečně udržitelným přístupem.
GEA staví pro Innocent první zařízení na výrobu uhlíkově neutrální šťávy na světě

Inteligentní design tepelného čerpadla v kombinaci s procesními adaptacemi přesvědčil diváky na Heat Pump Awards 2021: GEA a nevinné nápoje společně získaly zlato v People's Choice Award Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) za novou továrnu na šťávu. EHPA každoročně oceňuje nejúčinnější a nejudržitelnější řešení tepelných čerpadel cenou Heat Pump Award. (Zdroj obrázku: GEA Group Aktiengesellschaft)

Výrobní závod se nachází v Rotterdam Food Hub a má být oficiálně otevřen na jaře 2022.

V projektu novostavby je GEA zodpovědná za technologii procesu, chlazení a vytápění. Včasné zapojení do fáze plánování návrhu umožnilo společnosti vyvinout řadu inovativních procesních změn, které významně pomáhají nevinným na cestě k dosažení jejích klimatických cílů. Společnost GEA a innocent nedávno získala zlato v soutěži People’s Choice Award Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) za design chytrého tepelného čerpadla.

„Nevinný projekt je vynikajícím příkladem toho, jak realizujeme náš účel ‚inženýrství pro lepší svět‘,“ řekl generální ředitel GEA Stefan Klebert. „Nejenže jsme integrovali technologie, které nejúčinněji využívají zdroje, ale také jsme zcela přehodnotili procesy a také systémy vytápění a chlazení. Společně s innocent jsme posunuli hranice standardní praxe výroby nápojů.“

Cyklus nabídky a poptávky energie
Vzhledem k tomu, že velká část energie používané při výrobě je určena na teplo, společnost GEA intenzivně pracovala na energetice a účinnosti zdrojů ve výrobním procesu. Během procesu plánování účastníci projektu zkoumali každý krok: Mohly by některé procesy běžet při nižší teplotě, aniž by to mělo dopad na kvalitu? Mohla by být voda potřebná k pasterizaci ohřívána odpadním teplem z chladicího zařízení? Jaké teploty jsou schopna produkovat nová elektrická tepelná čerpadla? Kde je pára jako médium skutečně nezbytná? Pro nevinné, GEA rozložila celý proces výroby šťávy na jednotlivé části a poté jej od základů přestavěla. Společnost rovněž aplikovala přístup k řešení udržitelné energie (SEnS). To zohledňuje požadavky na vytápění a chlazení do systémů již ve fázi plánování, namísto až poté, kdy korekce již nejsou prakticky možné.

Přizpůsobení procesu poptávce veřejných služeb
Například tepelné čerpadlo GEA bude rekuperovat odpadní teplo z chladicích systémů a znovu jej využívat v dalších krocích procesu. Teplotu pasterizace lze snížit z 95 °C na 90 °C – zlepšení energetické bilance o tři procenta. To umožňuje osadit tepelné čerpadlo a rozmrazovat zmrzlé šťávy teplou vodou místo páry. Společnost GEA innocent doporučila použít dva samostatné topné okruhy – jeden nastavený na 65 °C pro čištění a druhý na 90 °C pro pasterizaci a sterilizaci. A co víc, Innocent zchladí šťávy jen tolik, kolik je nezbytně nutné, protože každý stupeň, o který rtuť nemusí klesnout, zvyšuje energetickou účinnost o ne méně než čtyři procenta.

360stupňový pohled na procesní řetězec umožní nevinným podstatně snížit svou uhlíkovou stopu a zároveň masivně ovlivňovat další parametry, jako je spotřeba vody a produkce odpadu. Příklad zdůrazňuje použití citronové šťávy spíše než vody jako přírodní kapaliny pro proplachování těsnění, protože nízká hodnota pH zabraňuje růstu bakterií. Kromě toho společnost GEA vyvinula automatizovaný systém čištění na místě, který minimalizuje požadovanou čisticí plochu, ale také využívá průkopnickou technologii Fluivac společnosti Fluidor k čištění potrubí vzduchem místo vody. To umožňuje nevinným získat zpět 98 procent šťávy z procesního potrubí. Zákazník ušetří na spotřebě vody a chemikálií a omezí manuální úkony a prostoje ve výrobním závodě.

Výkladní skříň celého nápojového průmyslu
„Před GEA smekám klobouk, protože stáli na naší straně na každém kroku a pomáhají nám čelit konvenčním návrhovým přístupům. Všechny malé detaily přispívají k velkému úspěchu,“ řekl Andy Joynson, hlavní míchač (Site Director) v novém nevinném závodě. Implementovaná nová řešení dalece přesahují běžné procesy výroby nápojů. „Výrobci potravin a nápojů se mohou rozhodnout, že své budoucí návrhy závodů založí na našem modelu. Chceme inspirovat a podporovat širokou transformaci. V souladu s tím vědomě zveme průmysl, aby se podělil o naše zjištění – a zároveň se poučil z našich chyb a našich úspěchů.“

Další články k tématu

Změny v představenstvu GF

12.10.2023 -

Hubert Achermann, místopředseda představenstva GF a nezávislý vedoucí ředitel, odchází z představenstva po dosažení věkové hranice. Představenstvo GF navrhne na výroční valné hromadě dne 17. dubna 2024 novým členem Stefana Räbsamena.

Číst dál