Automatizované plnění viskózních a objemných pochutin pro zvířata

25.04.2022
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Jak zveřejnilo Asociace průmyslu chovatelských potřeb pro domácí mazlíčky v tiskové zprávě, údaje o prodeji v odvětví krmiv a potřeb pro domácí mazlíčky se v poslední době výrazně zvýšily ve srovnání s předchozími roky: samotné hotové krmivo pro domácí mazlíčky vygenerovalo v online obchodu jen necelých 3,5 miliardy eur.
Automatizované plnění viskózních a objemných pochutin pro zvířata

Pasterizace přemění kapalnou suspenzi naplněnou pevnými látkami na polotuhé krmivo nebo svačinu. (Zdroj obrázku: Adobe Stock)

Pokud chtějí výrobci krmiva pro domácí zvířata v nadcházejících letech nadále uspokojovat rostoucí poptávku po krmivu pro domácí zvířata a touhu po rozmanitosti a rozmanitosti, budou potřebovat vysoce výkonné zpracovatelské technologie, které umožní dopravu, plnění a dávkování přísad.

Dále musí výrobní zařízení odolat tomu, co bylo testováno v laboratorním měřítku: Musí být možné zvýšit počet cyklů nebo rozšířit výrobní kapacitu bez velkých úprav technologie procesu. Dá se totiž předpokládat, že počet psů, koček a drobných savců vzroste - z již tak neuvěřitelných 34,9 milionu zvířat - na podstatně více. A všichni budou potřebovat jídlo.

Výroba krmiva pro zvířata: Flexibilní procesy otevírají řadu produktů
Klasické suché krmivo pro domácí zvířata se obvykle vyrábí vytlačováním. Zde se v automatizovaných procesech různé přísady, jako je suché maso (masový prášek) nebo jiné živočišné bílkoviny a sacharidy, smíchají s vodou na požadovaný recept. Po zahřátí se hmota protlačí tryskami a výsledné prameny se poté suší a řežou, aby se vyrobily pelety.

Zcela odlišná situace je u past a kaší, které dnes hrají hlavní roli zejména na trhu s psími pochutinami.

  • Pasty jsou směsi pevných látek a kapalin, tedy v širším slova smyslu také kaše. Mají však vysoký obsah pevných látek, a proto již nejsou tekuté, ale roztíratelné. Pasty tedy patří mezi polotuhé přípravky.
  • Na druhé straně

  • Kejdy jsou hrubě rozptýlené systémy typu „pevná látka v kapalině“ a nacházejí se v průmyslu krmiv pro zvířata v mnoha typech krmiv nebo svačin. Průmyslové zpracování začíná jako rozptýlená kapalina ve formě želé, omáček nebo krémů, do kterých se přidávají pevné látky, jako je maso nebo zelenina. Výjimkou nejsou ani kusy 15x15x15 mm. Kromě masa či zeleniny lze samozřejmě přidávat i doplňky výživy, což umožňuje vyrábět i pochutiny pro zvířata se specifickými zdravotními stavy. V závislosti na typu produktu, značce a jednotlivých recepturách výrobců se želatina často přidává také do kvalitního krmiva pro domácí mazlíčky. Často se také přidávají kolagenní peptidy a přirozené vedlejší produkty jejich výroby, jako jsou tuky, bílkoviny a minerály, stejně jako abrazivní složky, jako jsou části kostí, šlach a obratlů. Želatina má vlastnosti vázající vodu a po pasterizaci dodává krmivu uživatelsky příjemnou konzistenci.

Rovnoměrné dávkování kusového masa a zeleniny v tekutinách
Do této fáze procesu je suspenze ve víceméně řídké tekuté formě obsahující masové nebo zeleninové složky a má tendenci sedimentovat. Pro proces dávkování a plnění do sáčků je zapotřebí procesní řešení, které této sedimentaci spolehlivě zabrání. Podobně jako ve farmaceutickém průmyslu, i na výrobu krmiva pro domácí zvířata se vztahují normy a předpisy, které je nutné dodržovat. Například Průvodce správnou praxí pro výrobu bezpečných krmiv pro domácí mazlíčky, publikovaný v roce 2018 FEDIAF, se výslovně zabývá procesy míchání a rámcovými podmínkami pro homogenitu v kapitole 2.5.

Jakmile je krmivo pro domácí mazlíčky po dávkování a naplnění v primárním balení, dojde k pasterizaci, která zahubí choroboplodné zárodky a krmivo pro domácí zvířata bude po určitou dobu skladovatelné. Zde se z kapalné suspenze, zpočátku naplněné pevnými látkami, stává polotuhé krmivo nebo svačina. Pasterizaci lze rozdělit na specifické procesy v závislosti na teplotě a bioorganismech, které mají být zabity, ale ty zde nebudou podrobně rozebírány.

Flexibilní technologie dávkování a plnění: Nastavovací šroub pro kvalitu šarže
Kapaliny naplněné pevnými látkami, které mají tendenci se oddělovat, nejsou vhodné pro efektivní průmyslové zpracování pomocí peristaltických nebo pístových čerpadel. Alternativou jsou progresivní dutinová čerpadla. Technologie vyvinutá společností ViscoTec je jedním z rotačních objemových čerpadel. Rotor z nerezové oceli se excentricky pohybuje v elastomerovém statoru. Tato interakce rotoru a statoru vytváří dutiny, které se střídavě otevírají a jejichž velikost je při rotaci vždy konstantní. Tím je zajištěno, že nedojde k ucpání dopravovaného produktu a nedojde k ucpání způsobenému pevnými složkami krmiva. Specifická dávkovací geometrie umožňuje dopravu vždy konstantního objemu úměrného úhlu natočení na otáčku.

Bypass zajišťuje nepřetržitý proces
Zajímavou funkcí pro výrobu krmiva pro domácí zvířata a flexibilitu ve směsích produktů a procesu je možnost vybavit progresivní dutinové čerpadlo bypassem. Umožňuje udržet tekuté krmivo pro domácí zvířata v pohybu během procesu dávkování, když je plnicí linka zastavena. Tímto způsobem se výrobci krmiva vyhýbají separaci v přívodu čerpadla. Integrace takových dávkovacích systémů do stávajících výrobních linek pro krmiva pro zvířata je relativně snadná, protože odhadem 95 % všech aplikací nejsou potřeba další plnicí a dávkovací ventily.

Dávkovací systém a také konfigurace bypassu jsou okamžitě k dispozici jako standardní produkty. Funkce tzv. zpětného sání technologie ViscoTec také zajišťuje vysoce výkonný proces, protože je zaručena čistota primárních obalových materiálů. Mohou být přiváděny k označování, zajišťování kvality a sekundárnímu balení a logistice ihned po procesu vysokocyklového plnění bez konečného čištění.

Další články k tématu

ViscoTec přebírá dlouholetého partnera Scanmaster

20.12.2023 -

ViscoTec spolupracuje s více než 30 distributory po celém světě. Někteří z nich jsou významnými partnery společnosti ViscoTec již dlouhou dobu, včetně dánské společnosti Scanmaster, která produkty ViscoTec distribuuje od roku 2017. Henning Pedersen, výkonný ředitel společnosti Scanmaster, se ve velmi krátké době seznámil s čerpací a dávkovací technologií ViscoTec. .

Číst dál

Georg Senftl opustí ViscoTec na konci roku 2021

16.12.2021 -

V červenci 2021 se Franz Kamhuber již připojil k top managementu ViscoTec a vystřídal Georga Senftla na pozici výkonného ředitele v obchodní oblasti. Oba dosud řídili jmění společnosti společně s Martinem Stadlerem, který je generálním ředitelem pro technologie. Na konci roku 2021 však nastal čas, aby Georg Senftl odešel do důchodu.

Číst dál