Całkowita wysokość statyczna

Składa się zasadniczo z dwóch części:
  1. Różnica ciśnień między stroną tłoczną a zbiornikiem po stronie ssawnej. Zero dla otwartych zbiorników i zamkniętych systemów cyrkulacyjnych.
  2. Różnica wysokości między poziomami cieczy w zbiornikach po stronie tłocznej i ssawnej odpowiednio do wlotu i wylotu systemu. Wartość zero dla systemów obiegu zamkniętego.
Oznacza to, że dla systemów cyrkulacyjnych wysokość statyczna jest zawsze zerowa, pin, pout = ciśnienia na ssaniu i poziomy cieczy na tłoczeniu ρ = gęstość płynu g = grawitacja (9,81 m/s2) Hgeo = statyczna różnica wysokości między poziomami cieczy na ssaniu i tłoczeniu