Europump podporuje společné prohlášení průmyslu o směrnici o strojních výrobcích

11.11.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Europump, vlivný orgán, který zastupuje 16 národních sdružení čerpadel ve 12 členských státech EU a také v Rusku, Švýcarsku, Turecku a Spojeném království, nedávno významně podpořilo důležité průmyslové prohlášení týkající se evropské směrnice o strojních zařízeních.

Směrnice o strojních zařízeních je bezpochyby nejdůležitějším právním předpisem pro evropský zpracovatelský průmysl. Od svého původního vydání v roce 1989 a následných revizí až do roku 2006 účinně poskytuje nejvyšší úroveň bezpečnosti strojních zařízení na světě, úspěšně podporuje vnitřní trh i konkurenceschopnost EU a neustále umožňuje průmyslu inovovat a prosperovat. V této souvislosti je důležité, aby budoucí legislativní rámec zachoval rovnováhu mezi bezpečností a inovacemi a zároveň nabízel nezbytnou konzistenci pro výrobce i uživatele.

Za tímto účelem Europump spolu se sedmnácti dalšími obchodními asociacemi – spolusignatáři – nedávno vypracovalo a vydalo společné prohlášení podrobně popisující jejich společný postoj ve vztahu k pěti klíčovým oblastem. Úplné prohlášení je k dispozici na webových stránkách Europump a bylo zasláno Evropské komisi, zpravodaji EP a stínovým zpravodajům, koordinátorům EP IMCO a několika atašé Rady.

Stručně řečeno, strany vítají sladění s Novým legislativním rámcem (NLF) a jeho soudržnost s ostatními právními předpisy. Odmítají ale zavedení povinného posuzování shody u některých strojů třetí stranou a varují před podkopáváním standardizačního přístupu založeného na konsenzu. Zdůrazňují také význam respektování zásady nového právního rámce pro technologicky neutrální právní předpisy a požadují jasné přechodné období.

Zdroj: Europump

Další články k tématu

Europump vítá Vanni Vignoli jako novou prezidentku

01.06.2021 -

Ve středu 26. května byl Vanni Vignoli zvolen 30. prezidentem Evropské asociace průmyslového průmyslu čerpadel Europump. V historickém prvenství a v souladu s dalšími podobnými adaptacemi vyvolanými COVID se volby konaly digitálně jako součást virtuálního valného shromáždění sdružení.

Číst dál