EurEau: Oceňování našich vodohospodářských služeb

10.11.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
COP26 zaměřuje pozornost na změnu klimatu. Voda je sice páteří naší ekonomiky a společnosti, ale je také silně ovlivněna měnícími se povětrnostními podmínkami. Politici a naše společnost jako celek musí lépe porozumět hodnotě vodohospodářských služeb, aby vodohospodáři mohli převzít odpovědnost za zajištění dostatečného množství nezávadné pitné vody a řádně vyčištěné odpadní vody pro budoucí generace.
EurEau: Oceňování našich vodohospodářských služeb

Zdroj obrázku: EurEau - Evropská federace národních asociací vodohospodářských služeb

Změna klimatu přímo a významně ovlivňuje každého z nás. Světoví lídři, kteří se setkávají v rámci COP26, se musí zabývat vodohospodářskými službami, pokud mají zmírnit a přizpůsobit se měnícímu se klimatu kolem nás. Splnění této výzvy začíná oceněním našich vodohospodářských služeb.

To je důvod, proč EurEau, Evropská federace národních asociací vodohospodářských služeb, připomíná tvůrcům politik v celé Evropě, aby považovali vodohospodářské služby za prioritu při vytváření legislativy.

„Zatímco téměř každý v Evropě využívá spolehlivých vodohospodářských služeb každý den, existuje jen velmi málo znalostí o složitosti vodohospodářských služeb a o tom, jak mohou tvůrci politik a spotřebitelé vody pomoci zajistit spolehlivé vodohospodářské služby dnes i pro budoucí generace. Klíčovými aspekty v tomto kontextu jsou zmírnění změny klimatu a umožnění přizpůsobení vodohospodářských služeb jejím následkům,“ řekla Klara Ramm, předsedkyně Společné pracovní skupiny EurEau pro hodnotu vodohospodářských služeb.

Realita je taková, že změna klimatu již přímo a významně ovlivňuje mnoho poskytovatelů vodohospodářských služeb ve většině částí Evropy, což má za následek častější nebo intenzivnější období sucha, vln veder nebo dešťů a na více místech.

Náš sektor pracuje na zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu, snížení naší spotřeby energie a vody a recyklace a obnovy zdrojů. Spotřebitelé musí porozumět tomu, jak jejich vodohospodářské služby fungují, aby mohli ocenit jejich hodnotu a podporovat opatření pro přizpůsobení se klimatu, která musí provozovatelé vodáren zavést, aby zajistili, že všichni budeme mít v budoucnu dostatečné zásoby vody. To je důvod, proč EurEau zdůrazňuje zásadní roli, kterou voda hraje ve všech našich životech, a proč tvůrci politik musí brát vodu v úvahu při vytváření legislativy.

Zdroj: EurEau

Další články k tématu

Xylem vyhrává za „Net Zero“ Leadership na Global Water Awards

25.05.2022 -

Globální lídr v oblasti vodních technologií Xylem byl jmenován „Net Zero Carbon Champion“ v roce 2022 Global Water Awards, což je uznáním práce společnosti na urychlení dekarbonizace vodního sektoru. Kromě svých vlastních závazků dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku spolupracuje Xylem s utilitami, podniky a vodohospodáři po celém světě, aby pomohli snížit jejich uhlíkovou stopu.

Číst dál