Nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin

29.06.2022
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
EurEau vítá legislativní návrh nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, který zakotvuje ambice Evropské komise nulové znečištění v politice pesticidů na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
Nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin

Prevence znečištění pesticidy pomůže dosáhnout nulového znečištění a zároveň ochránit lidi a planetu. (Zdroj obrázku: EurEau)

Tento legislativní návrh je předzvěstí dobré zprávy pro provozovatele vody: dodavatelé vody potřebují vodní zdroje, které jsou chráněny před znečištěním, aby voda z kohoutku zůstala bezpečná a cenově dostupná a nebylo ohroženo právo na vodu.

„Dnešní krok signalizuje jasnou podporu Komise ochraně vodních zdrojů a upřednostňuje ochranu spotřebitele pitné vody tím, že zajistí, aby vodohospodářské služby zůstaly bezpečné a dostupné díky zavedení závazných cílů do roku 2030 na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni. řekla Dr. Claudia Castell-Exner, prezidentka EurEau. „Velmi nás těší, že Komise navrhla přísné povinnosti pro ochranu vodních zdrojů používaných k odběru pitné vody, protože spadají pod definici „citlivých oblastí“, kde je používání všech přípravků na ochranu rostlin zakázáno podle návrh"

Zemědělství je považováno za největšího přispěvatele pesticidů v povrchových a podzemních vodách používaných k odběru pitné vody prostřednictvím aplikace, stékání nebo nesprávné likvidace. Pesticidy mají stále více negativní dopad na kvalitu zdrojů pitné vody a provozovatelé pitné vody se musí stále více uchylovat k nákladným a energeticky náročným úpravám, zatímco náklady nesou spotřebitelé.

I když legislativní návrh představuje významný krok správným směrem, vyzýváme Evropský parlament a Radu EU, aby tuto změnu přijaly a podpořily evropský potravinový systém, který chrání vodní zdroje.

Budeme spolupracovat s institucemi na zlepšení současného návrhu, jako je zahrnutí poskytování relevantnějších a podrobnějších informací o používání pesticidů, které jsou dostupné a přístupné příslušným orgánům a provozovatelům vod, aby mohla být nová směrnice o pitné vodě správně provedena a lze chránit zdraví spotřebitelů pitné vody

Zdroj: EurEau

Další články k tématu

Vodní lídři spouštějí nové centrum pro urychlení akcí v oblasti globální vody a problémů udržitelnosti

22.06.2022 -

Vedoucí představitelé vodohospodářského sektoru, včetně akademické obce, poskytovatelů technologií, obchodních sdružení a nevládních organizací, se spojili v novém konsorciu s cílem urychlit řešení kritických světových problémů v oblasti vody a udržitelnosti. Reservoir Center for Water Solutions se sídlem ve Washingtonu, DC, bude sloužit jako globální centrum spolupráce pro pokrok v průlomových vodních řešeních a inovacích.

Číst dál