GF si udržuje nejvyšší pozici v hodnocení klimatu a vody

10.12.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Ratingová agentura CDP se sídlem v Londýně potvrdila hodnocení „A-“ (Leadership level) pro GF již druhý rok po sobě za její úsilí v boji proti změně klimatu a zabezpečení vody. GF také dosáhla vyššího skóre, než je evropský průměr a průměr v sektoru Powered Machinery.
GF si udržuje nejvyšší pozici v hodnocení klimatu a vody

Centrála, Georg Fischer Ltd, Schaffhausen, Švýcarsko (zdroj obrázku: Georg Fischer AG)

Navzdory dopadu COVID-19 v roce 2020 zavedla GF po celém světě řadu opatření ke snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby energie. Mezi nimi GF investovala do nákupu a vlastní výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, stejně jako do energeticky účinných budov zlepšením osvětlení a izolací. Společnost GF také stále více zachycuje a znovu využívá teplo z výrobních procesů a využívá vodu v chladicích cyklech s uzavřenou smyčkou. Kromě toho byl cíl společnosti CO2e v souladu s oficiálním protokolem iniciativy Science-Based Target (SBTi).

Andreas Müller, generální ředitel GF, řekl: "Ambicí GF je i nadále mít pozitivní dopad na lidi a planetu, rozvíjet udržitelné inovace a oddělovat spotřebu zdrojů od růstu. Tento úspěch je svědectvím o úsilí našich téměř 15 '000 zaměstnanců po celém světě a další krok k naší vizi stát se lídrem v oblasti udržitelnosti a inovací."

GF podává každý rok zprávu CDP, neziskové organizaci, která založila největší a nejpoužívanější databázi uhlíkových emisí a spotřeby vody. Cyklus podávání zpráv CDP 2021 pokrývá aktivity od celého roku 2020.

Iniciativy zaměřené na omezení negativních dopadů změny klimatu a zajištění dostupnosti vody jsou jádrem Strategie udržitelnosti GF a Rámce udržitelnosti 2025, které byly vydány letos v březnu.

Další články k tématu

Mladí inovátoři ze 78 zemí vyvíjejí nová řešení světových vodních problémů

27.06.2023 -

Studenti ze 78 zemí navrhli nové nápady, jak řešit zintenzivňující se světové problémy s vodou, prostřednictvím příspěvků do soutěže Global Student Innovation Challenge 2023, kterou pořádá společnost Xylem, lídr v oblasti vodních technologií. Více než 1000 studentů vytvořilo nová řešení pro řadu naléhavých problémů s vodou, včetně výroby zeleného vodíku a snižování znečištění plasty.

Číst dál