Europump hlásí úspěšný webinář „Seznamte se navzájem“

17.06.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Nedávný webinář „Get-To-Know-each-Other“, který společně pořádají Europump, CEIR a PNEUROP v rámci svých příslušných online výročních setkání, byl ohlašován obrovským úspěchem.
Europump hlásí úspěšný webinář „Seznamte se navzájem“

Zdroj obrázku: Europump

Původně koncipovaný jako „živá“ událost, která bude součástí plánované společné konference plánované na květen v Bruselu, která se bude shodovat se třemi výročními schůzkami, byly plány pochopitelně omezeny kvůli omezením vyvolaným pandemií. Příležitost pro členy každého sdružení seznámit se s ostatními však byla považována za příliš důležitou, než aby byla zmeškána, a proto byla vyvinuta virtuální schůzka.

Konala se v úterý 25. května odpoledne a předsedala jí Yvonne Orgill, výkonná ředitelka UWLA, toto bezplatné setkání mělo formu „panelové diskuse“ mezi prezidenty každého sdružení. Kromě poskytnutí stručného přehledu o jejich jednotlivých organizacích a daných prioritách umožnilo zasedání identifikovat a diskutovat o společných problémech.

Tématických oblastí, kterých se zúčastnilo necelých 100 delegátů, byl společenský a obchodní dopad pandemie koronavirů, hospodářské oživení, oběhové hospodářství a další aspekty životního prostředí, jakož i dopad digitalizace napříč výrobním odvětvím, a to jak ve vztahu k výrobě procesy a konečné produkty.

Klíčovým bodem diskuse však byla příležitost ke spolupráci a spolupráci, kterou Yvonne dychtivě sledovala ve své roli předsedkyně. S podobnou úrovní dlouhověkosti a dědictví, které se těší v obsluhovaných sektorech, je evidentní, že tyto tři organizace sdílely v průběhu let mnoho podobných zájmů, a to čím dál tím více v oblasti mezinárodních standardů a opatření na snižování spotřeby energie. Poté, co vyvinuli rozsáhlé zkušenosti ve svých příslušných oborech, vytvořením užších vazeb a přístupem více spolupracovat na určitých činnostech, bylo dohodnuto, že mohou tyto znalosti lépe sklízet pro větší vzájemný prospěch.

Po panelové diskusi poskytl tým partnerství Orgalim delegátům aktuální informace o nejnovějším regulatorním prostředí EU, které se v nadcházejících měsících a letech dotkne členů všech tří sdružení. Řada témat byla pokryta, včetně:

  • Revidovaná strategie průmyslové politiky EU
  • Návrh nařízení o AI, revize směrnice NIS2, budoucí zákon o datech
  • Revize směrnice o strojních zařízeních
  • Revize směrnice o oběhovém hospodářství a ekodesignu
  • Revize nařízení REACH a databáze SCIP

Akce byla zakončena neformálním setkáním účastníků, aby se prakticky spojili a zkontrolovali předložené informace.

Další články k tématu

Europump vítá Vanni Vignoli jako novou prezidentku

01.06.2021 -

Ve středu 26. května byl Vanni Vignoli zvolen 30. prezidentem Evropské asociace průmyslového průmyslu čerpadel Europump. V historickém prvenství a v souladu s dalšími podobnými adaptacemi vyvolanými COVID se volby konaly digitálně jako součást virtuálního valného shromáždění sdružení.

Číst dál