EurEau zdůrazňuje nové informační listy o oceňování recyklovatelných materiálů

07.12.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Odpadní voda má významný potenciál pro obnovu zdrojů, což z ní činí klíčový příspěvek k dosažení oběhového hospodářství. EurEau, ESPP a další partneři zdůrazňují proč v sérii nových informačních listů.
EurEau zdůrazňuje nové informační listy o oceňování recyklovatelných materiálů

Odpadní voda má významný potenciál pro obnovu zdrojů, což z ní činí klíčový příspěvek k dosažení oběhového hospodářství. (Zdroj obrázku: EurEau)

Pokud by jim EU v rámci akčního plánu pro oběhové hospodářství vytvořila status End of Waste (EoW), zvýší to množství odpadu, který lze znovu použít, a podpoří vznikající trh.

Esenciální minerály, vlákna, řasy, biopolymery a další užitečné zdroje jsou produkty získané z čištění odpadních vod s mnoha aplikacemi v chemickém, krmivářském nebo stavebním průmyslu. Protože EU nedokázala určit, kde se odpadní voda stává cenným zdrojem, zvyšuje to naši závislost na dovážených živinách pro naši půdu a zároveň snižuje recyklovatelnost této neomezené látky. Informační listy vysvětlují tvůrcům politik, proč je důležité, aby byla kritéria EoW rozšířena na odpadní vody. Ukazují, že produkty regenerované z toků čištění odpadních vod mají skutečnou tržní hodnotu a mohly by podpořit evropské hospodářství, pokud k tomu bude poskytnuta podpora.

„Obnova zdrojů je klíčovým krokem pro oběhové hospodářství. Evropský status konce odpadu pro kvalitní produkty získané z toků čištění odpadních vod zajistí trh pro druhotné suroviny, a tím podpoří Zelenou dohodu EU. Posílí nezávislost Evropy na dovozu surovin a sníží s tím spojené emise skleníkových plynů. Situace výhodná pro obě strany!“ řekl Jan Huitema, poslanec Evropského parlamentu Renew Europe a zpravodaj akčního plánu EU pro oběhové hospodářství.

Služby v oblasti odpadních vod shromažďují a čistí odpadní vody produkované lidmi. Během tohoto procesu lze získat více materiálů filtrací nebo biologickým procesem, který může produkovat buď polymery nebo anorganické krystaly, nebo s biomasou samotnou (řasy, čistírenské kaly). V tomto procesu je kontrola u zdroje klíčem k zajištění kvality produktu. Tyto produkty mají hodnotu na trhu druhotných surovin, ale dnes trpí nedostatkem uznání jako hodnotné suroviny. Evropská komise se ve svém akčním plánu pro oběhové hospodářství rozhodla podívat na vypracování evropských kritérií EoW s cílem stimulovat oběhové hospodářství.

Zdroj: EurEau

Další články k tématu

EurEau: Oceňování našich vodohospodářských služeb

10.11.2021 -

COP26 zaměřuje pozornost na změnu klimatu. Voda je sice páteří naší ekonomiky a společnosti, ale je také silně ovlivněna měnícími se povětrnostními podmínkami. Politici a naše společnost jako celek musí lépe porozumět hodnotě vodohospodářských služeb, aby vodohospodáři mohli převzít odpovědnost za zajištění dostatečného množství nezávadné pitné vody a řádně vyčištěné odpadní vody pro budoucí generace.

Číst dál