Dr. Claudia Castell-Exner byla znovu zvolena prezidentkou EurEau

03.06.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Evropská federace národních asociací vodohospodářských služeb volí nového prezidenta, předsedy výborů a výkonnou radu, aby dohlíželi na trvalou ochranu evropských spotřebitelů vody a životního prostředí.
Dr. Claudia Castell-Exner byla znovu zvolena prezidentkou EurEau

Evropské vodohospodářské služby znovu zvolily Dr. Claudiu Castell-Exnerovou za prezidentku EurEau na další dva roky. (Zdroj obrázku: EurEau)

Evropské vodohospodářské služby znovu zvolily Dr. Claudiu Castell-Exnerovou za prezidentku EurEau na další dva roky. Claudia pochází z německého sdružení DVGW, kde vede tým pro vodní hospodářství, kvalitu a využívání. Je také ředitelkou evropské vodní politiky.

"Bylo mi ctí vést evropskou vodohospodářskou politiku během posledních dvou bouřlivých let a těším se na pokračování této práce." Poprvé jsme viděli zapojení všech zúčastněných stran od povodí po kohoutek zajišťující bezpečnou pitnou vodu pro spotřebitele prostřednictvím směrnice o pitné vodě a hledáme lepší ochranu spotřebitele a životního prostředí s nadcházejícími revizemi našich odpadních vod s vědomím, že výchozím bodem musí být ambiciózní opatření u zdroje. “

„Hodnota vody a jejích služeb nadále hraje v naší společnosti zásadní roli. Tyto příští roky jsou zásadní, protože EU pokračuje ve strategiích Evropské zelené dohody, které slibují boj proti znečištění a dosažení zelené budoucnosti. Vyzýváme Komisi, aby postavila vodu do centra svých iniciativ, protože chceme modrou budoucnost. “

Claudia má 30leté zkušenosti s prací ve vodním sektoru na národní i evropské úrovni. Mezi její priority pro příští roky patří formování budoucnosti našich vodohospodářských služeb rozšířením dosahu EurEau na evropské i mezinárodní úrovni.

EurEau také na dnešním online zasedání zvolila nové předsedy výborů a výkonnou radu.

Úplný výsledek voleb do EurEau, jak hlasovali jejich kolegové, jsou:

  • Claudia Castell-Exner - Německo (BDEW a DVGW) - prezidentka EurEau
  • Riina Liikanen (Finsko (FIWA)) a Miquel Paraira (Španělsko (AEAS)) - spolupředsedové Výboru pro pitnou vodu EurEau
  • Michaël Bentvelsen (Nizozemsko (Unie van Watterschappen a Vewin)) a Sarah Gillman (Spojené království (Water UK)) - spolupředsedové výboru EurEau pro odpadní vodu
  • Denis Bonvillain (Francie (FP2E)) a Gari Villa ‐ Landa Sokolova (Španělsko (AEAS)) - spolupředsedové Výboru pro ekonomiku a právní záležitosti EurEau.

Celý výkonný výbor bude složen z Alaina Gillise (pokladník) (Belgaqua, Belgie), Luigi del Giacco (Utilitalia, Itálie), Klary Ramm (IGWP, Polsko), Mircea Valentin Macri (ARA, Rumunsko), Iztok Rozman (CCIS) -CPU, Slovinsko), Mariano Blanco Orozco (AEAS, Španělsko) Pär Dalhielm (Svenskt Vatten, Švédsko) a Stuart Colville (Water UK, Spojené království).

Všechny strany začínají s novými pozicemi od 1. července 2021.

Další články k tématu

Vodní lídři spouštějí nové centrum pro urychlení akcí v oblasti globální vody a problémů udržitelnosti

22.06.2022 -

Vedoucí představitelé vodohospodářského sektoru, včetně akademické obce, poskytovatelů technologií, obchodních sdružení a nevládních organizací, se spojili v novém konsorciu s cílem urychlit řešení kritických světových problémů v oblasti vody a udržitelnosti. Reservoir Center for Water Solutions se sídlem ve Washingtonu, DC, bude sloužit jako globální centrum spolupráce pro pokrok v průlomových vodních řešeních a inovacích.

Číst dál

EurEau: Oceňování našich vodohospodářských služeb

10.11.2021 -

COP26 zaměřuje pozornost na změnu klimatu. Voda je sice páteří naší ekonomiky a společnosti, ale je také silně ovlivněna měnícími se povětrnostními podmínkami. Politici a naše společnost jako celek musí lépe porozumět hodnotě vodohospodářských služeb, aby vodohospodáři mohli převzít odpovědnost za zajištění dostatečného množství nezávadné pitné vody a řádně vyčištěné odpadní vody pro budoucí generace.

Číst dál