Dr Claudia Castell-Exner ponownie wybrana na prezydenta EurEau

03.06.2021
Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na oryginał
Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Usług Wodnych wybiera nowego prezesa, przewodniczących komisji i zarząd, aby nadzorować ciągłą ochronę europejskich konsumentów wody i środowiska.
Dr Claudia Castell-Exner ponownie wybrana na prezydenta EurEau

Europejskie służby wodne ponownie wybrały dr Claudię Castell-Exner na prezesa EurEau na kolejne dwa lata. (Źródło obrazu: EurEau)

Europejskie służby wodne ponownie wybrały dr Claudię Castell-Exner na prezesa EurEau na kolejne dwa lata. Claudia pochodzi z niemieckiego stowarzyszenia DVGW, gdzie kieruje zespołem ds. gospodarki wodnej, jakości i użytkowania. Jest również Dyrektorem Europejskiej Polityki Wodnej.

„To był zaszczyt kierować europejską polityką wodną w ciągu ostatnich dwóch burzliwych lat i nie mogę się doczekać kontynuacji tej pracy. Po raz pierwszy zaobserwowaliśmy zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, od zlewni po kran, w zapewnianie konsumentom bezpiecznej wody pitnej dzięki dyrektywie w sprawie wody pitnej i dążymy do lepszej ochrony konsumentów i środowiska dzięki nadchodzącym przeglądom naszych ścieków, wiedząc, że punktem wyjścia muszą być ambitne środki kontroli u źródła”.

„Wartość wody i jej usług nadal odgrywają kluczową rolę w naszym społeczeństwie. Te następne lata mają kluczowe znaczenie, ponieważ UE kontynuuje realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu, które obiecują walkę z zanieczyszczeniem i zapewnienie zielonej przyszłości. Wzywamy Komisję do umieszczenia wody na pierwszym planie i centrum swoich inicjatyw, ponieważ chcemy niebieskiej przyszłości”.

Claudia ma 30-letnie doświadczenie w pracy w sektorze wodnym zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Wśród jej priorytetów na najbliższe lata jest kształtowanie przyszłości naszych usług wodnych poprzez rozszerzenie zasięgu EurEau zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.

Podczas dzisiejszego spotkania online EurEau wybrało również nowych przewodniczących komisji i zarząd.

Pełny wynik wyborów EurEau, głosowany przez ich rówieśników, to:

  • Claudia Castell-Exner – Niemcy (BDEW i DVGW) – prezes EurEau
  • Riina Liikanen (Finlandia (FIWA)) i Miquel Paraira (Hiszpania (AEAS)) – współprzewodniczący Komisji EurEau ds. Wody Pitnej
  • Michaël Bentvelsen (Holandia (Unie van Watterschappen i Vewin)) i Sarah Gillman (Wielka Brytania (Water UK)) – współprzewodniczący Komisji EurEau ds. Ścieków
  • Denis Bonvillain (Francja (FP2E)) i Gari Villa-Landa Sokolova (Hiszpania (AEAS)) - współprzewodniczący Komisji Ekonomicznej i Prawnej EurEau.

W skład pełnego Komitetu Wykonawczego wejdą Alain Gillis (skarbnik) (Belgaqua, Belgia), Luigi del Giacco (Utilitalia, Włochy), Klara Ramm (IGWP, Polska), Mircea Valentin Macri (ARA, Rumunia), Iztok Rozman (CCIS). -CPU, Słowenia), Mariano Blanco Orozco (AEAS, Hiszpania), Pär Dalhielm (Svenskt Vatten, Szwecja) i Stuart Colville (Water UK, Wielka Brytania).

Wszystkie partie obejmują nowe stanowiska od 1 lipca 2021 r.

Więcej artykułów na ten temat

EurEau: Wycena naszych usług wodnych

10.11.2021 -

COP26 skupia uwagę na zmianach klimatycznych. Chociaż woda jest podstawą naszej gospodarki i społeczeństwa, jest również silnie uzależniona od zmieniających się wzorców pogodowych. Politycy i nasze społeczeństwa jako całość muszą lepiej zrozumieć wartość usług wodnych, aby operatorzy wodociągów mogli wziąć na siebie odpowiedzialność za zapewnienie wystarczającej ilości bezpiecznej wody pitnej i odpowiednio oczyszczonych ścieków dla przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej